ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563

ปลัดกระทรวงคมนาคม บรรยายพิเศษหัวข้อภารกิจของกระทรวงคมนาคม

706 6
ปลัดกระทรวงคมนาคม บรรยายพิเศษหัวข้อภารกิจของกระทรวงคมนาคม

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม บรรยายพิเศษหัวข้อภารกิจของกระทรวงคมนาคม แก่สื่อมวลชนประจำกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม ในโอกาสนี้ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายและการวางแผนการขนส่ง 7 ข้อ ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ (Efficiency) ความปลอดภัย (Safety) การอนุรักษ์ทรัพยากร (Resource and Energy Conservation) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) การวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ (Land-Use Planning) การนำไปปฏิบัติได้ (Practicable) และความเป็นธรรม (Equity)

ทั้งนี้ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยในอนาคตจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต พฤติกรรมการเดินทางของผู้คนและรูปแบบในการทำธุรกิจ และความต้องการในการเดินทาง การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น สามารถตอบสนองผู้ใช้บริการ มีความทันสมัย และรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายและการวางแผนการขนส่งดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์