ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อาคมร่วมงานภาคีเครือข่ายพันธมิตรด้านความปลอดภัยบนท้องถนนระหว่างสถานฑูต

789 14
อาคมร่วมงานภาคีเครือข่ายพันธมิตรด้านความปลอดภัยบนท้องถนนระหว่างสถานฑูต

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมงานภาคีเครือข่ายพันธมิตรด้านความปลอดภัยบนท้องถนนระหว่างสถานฑูต รับฟังการสรุปผลงานของภาคีเครือข่ายฯ การกำหนดทิศทางดำเนินงานในอนาคต และกล่าวสุนทรพจน์ในฐานะตัวแทนฝ่ายประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนที่เป็นวาระแห่งชาติและเป้าหมายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งได้มอบนโยบายสู่หน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ในการเน้นย้ำ การนำเทคโนโลยีและเทคนิคทันสมัยมาช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมปัจจัยด้านถนน ด้านพาหนะ และด้านผู้ขับขี่ ตลอดจนการดำเนินโครงการรณรงค์ต่างๆ เช่น จัดอบรมใบขับขี่แจกหมวกกันน็อก และโครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย

โดยมี Ms. Margaret Tongue อัครฑูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย กล่าวเปิด ผู้แทนองค์กรอนามัยโลกสรุปรายงาน The Global Status Report on Road Safety ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย ในฐานะสมาชิกคณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม และผู้ก่อตั้งสมาชิกเครือข่ายพันธมิตรด้านความปลอดภัยทางถนนระหว่างสถานฑูต (Embassy Friends of Road Safety Alliance, EFRS) มีภารกิจขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยบนท้องถนนที่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย โดยเฉพาะการขับขี่และเช่ารถจักรยานยนต์ ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 บูรณาการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะทำงาน เป็นตัวกลางรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกภาคีเครือข่ายฯ และเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติขับขี่อย่างปลอดภัย และช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ซึ่งที่ผ่านมาได้บูรณาการร่วมกันดำเนิมาตรการจนประสบผลสำเร็จ ดังนี้ การจัดช่องจราจรเฉพาะรถจักรยานยนต์ ระบบป้องกันเบรกล็อก การบังคับสวมหมวกนิรภัย มาตรฐานหมวกนิรภัย การเพิ่มบทลงโทษ  การบังคับให้จดทะเบียนรถสองแถว สามล้อเครื่อง ผู้ใช้งานต้องมีใบอนุญาตขับขี่ และการทดสอบภาคบังคับในการออกใบอนุญาตรถจักรยานยนต์ โดยมีเป้าหมายภายในปี 2563 ทุกประเทศจะจัดทำแผนปฏิบัติการพหุภาคีด้านความปลอดภัยทางถนนระดับชาติที่ครอบคลุมและกำหนดกรอบระยะเวลาชัดเจน

.

.

.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์