ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เพชรา เชาวราษฎร์ ได้รางวัล ศิลปินแห่งชาติ 2561

1.48K 326
เพชรา เชาวราษฎร์ ได้รางวัล ศิลปินแห่งชาติ 2561

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๒ คน ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

และหนึ่งในนั้น ก็คือ เพชรา วัย 76 ปี เป็นนักแสดงภาพยนตร์เจ้าของฉายา นางเอกนัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง มีผลงานแสดงประมาณ 300 เรื่อง ระหว่าง พ.ศ. 2505 ถึง 2521 บทบาทการแสดงมีความหลากหลาย บางเรื่องแสดงเป็นเจ้าหญิง บางเรื่องแสดงเป็นขอทาน บางเรื่องเป็นเด็กแก่นแก้วนอกจากภาพยนตร์ไทยแล้ว ยังได้แสดงหนังจีนจากไต้หวัน เป็นภาพยนตร์กำลังภายใน

เพชรา สมรสกับ ชรินทร์ นันทนาคร (ศิลปินแห่งชาติ ปี 2541 สาขาศิลปะการแสดง) แต่ไม่มีบุตรด้วยกันโดยหลังจากที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว ผู้สื่อข่าว เนชั่นบันเทิงได้โทรศัพท์ไปสอบถามถึงความรู้สึก ซึ่งเพชรา กล่าวด้วยน้ำเสียงแจ่มใสว่า"ยังไม่ได้ยินกับหู ถ้าจริงก็ดีใจมากค่ะ มีแต่คนพูด ยังไม่ได้ยินว่าเขาให้กับหูตัวเอง ขอตั้งสติก่อนนิดนึงก่อนนะคะ "

ส่วนศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สาขาอื่นๆก็ได้แก่

๑.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย-ประเภทวิจิตรศิลป์ ได้แก่๑.๑ นายชิน ประสงค์ (ประติมากรรม)๑.๒ นายปริญญา ตันติสุข (จิตรกรรม) -ประเภทประยุกต์ศิลป์ ได้แก่๑.๓ นางคำปุน ศรีใส (ประณีตศิลป์ ทอผ้า)๑.๔ นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน)

๒.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย๒.๑ นายจำลอง ฝั่งชลจิตร๒.๒ นายเสน่ห์ สังข์สุข

๓. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๖ คน ประกอบด้วย-ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่๓.๑ นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ (ลิเก)๓.๒ นางกั้น เชาวพ้อง (โนรา)-ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล ได้แก่๓.๓ นางสุคนธ์ พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)๓.๔ นายประภาส ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล) -ประเภทภาพยนตร์และละคร ได้แก่๓.๕ นางสมสุข กัลย์จาฤก (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์)๓.๖ นางเอก ชาวราษฎร์ (เพชรา เชาวราษฎร์) (ภาพยนตร์)

โดยผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ต่อปีงบประมาณ ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท ต่อครั้ง และกรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ ๒๐,๐๐๐.- บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เป็นต้น

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.....


เรื่องโดย คมน์ นพรัตน์ | ภาพโดย กระทรวงวัฒนธรรม
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend