ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ร.ฟ.ท.เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่สถานีขอนแก่น

1.47K 0
ร.ฟ.ท.เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่สถานีขอนแก่น

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมการรับฟังความเห็น โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเชิงความคิด โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคารบ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการและสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ครั้งที่สอง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม Vwish จังหวัดขอนแก่น

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเชิงความคิด โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคาร บ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการ และสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (โครงการพีพีพี) พ.ศ. 2556

"การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการ จึงได้จัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคาร บ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการและสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ครั้งที่สอง ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น.ณ ห้อง Borrirak 1 โรงแรม Vwish อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของการศึกษาโครงการให้หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบพร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด"นายวรวุฒิกล่าวต่อว่า สำหรับแผนพัฒนาพื้นที่สถานีขอนแก่น เบื้องต้นแบ่งการพัฒนาเป็น 5 แปลงบนพื้นที่ 108 ไร่ ประกอบด้วย โซนบี 16.2 ไร่ พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณย่านสถานีรถไฟ ด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน มีทั้งที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์สำนักงาน และค้าปลีก ขณะที่โซนซีและโซนดี16.5 ไร่ พัฒนารองรับโรงแรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า โซนอี 58.6 ไร่ พัฒนาเป็นพื้นที่สวนสนุก และพื้นที่สันทนาการ และพื้นที่โซนเอฟ 8 ไร่ พัฒนาเป็นพื้นที่ประเภทกลุ่มอาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยของพนักงานการรถไฟฯ ส่วนพื้นที่โซนเอได้มีการประมูลไปก่อนหน้านี้แล้วจึงไม่นับรวมอยู่ในโครงการนี้

"โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเชิงความคิดโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอาคาร บ้านพักพนักงาน อาคารที่ทำการ และสนามกอล์ฟที่สถานีขอนแก่น ถือเป็นโครงการพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพสูงของการรถไฟฯ โดยจะมีโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน โครงการรถไฟทางคู่ รวมไปถึงโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเบา ผ่านมายังสถานีในอนาคต"

สุดท้ายนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย คาดหวังว่าขั้นตอนการจัดประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ดำเนินโครงการและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นำผลที่ได้ไปพิจารณาปรับเปลี่ยนลักษณะโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลอดจนนำไปปรับใช้ในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้สอดคล้องในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์