ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

ในหลวง ร.10 เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

4.93K 28
ในหลวง ร.10 เสด็จฯ พระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนการศึกษาและรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

เวลา 16.29 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อเสด็จถึงบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย กองเกียรติยศลูกเสือหลวงถวายความเคารพ วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ขึ้นสู่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังบริเวณบันไดมุขหน้าหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย

จากนั้น เสด็จขึ้นสู่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย วงจุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จเข้าสู่ห้องประทับรับรองเพื่อทรงฉลองพระองค์ครุยองค์บรมราชูปถัมภกวชิราวุธวิทยาลัย เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง เข้าสู่ห้องพิธี ประทับพระราชอาสน์ ผู้แทนนักเรียนทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตเปิดพระวิสูตร ทรงยืน นักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดี สรรเสริญพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดพระวิสูตร เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ ประทับพระราชอาส์น


ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย กราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการทั่วไปของโรงเรียน พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อเบิกบุคคลต่างๆ จำนวน 173 ราย เข้าเฝ้าฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท จากนั้น นักเรียนร้องเพลง GRADUATES SONG, GOOD BYE และเพลง อีกสี่สิบปี ต่อมาวงจุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บทพระสุบิน และปิดพระวิสูตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จไปทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุยองค์บรมราชูปถัมภกวชิราวุธวิทยาลัย เสด็จลงจากหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง กองเกียรติยศลูกเสือหลวงถวายความเคารพ วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์