ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กรมทางหลวงชนบทมุ่งเชื่อมโยงระบบคมนาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งด่านชายแดนใต้

1.35K 22
กรมทางหลวงชนบทมุ่งเชื่อมโยงระบบคมนาคม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งด่านชายแดนใต้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4040 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 (กม.ที่ 8+300) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4145 อำเภอสะเดา,คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซีย มีด่านชายแดนที่สำคัญทั้งด่านปาดังเบซาร์และด่านสะเดา รวมทั้งเป็นจังหวัดที่มีชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ทช.จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4040 แยก ทล.4135 (กม.ที่ 8+300) ทล.4145 อำเภอสะเดา,คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยลักษณะการศึกษาของโครงการจะเป็นสำรวจออกแบบถนนสายดังกล่าว ออกแบบจุดเชื่อม จุดตัดกับถนนสายต่าง ๆ และจัดภูมิทัศน์บริเวณโครงการ รวมถึงการออกแบบสะพานคลองส่งน้ำชลประทาน และ/หรือ ลำน้ำ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4040 ซึ่งเป็นทางหลวงชนบทที่มีแนวถนนโครงการต่อเชื่อมจากทิศเหนือไปทิศใต้ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4135 บริเวณ กม.ที่ 8+300 (สนามบินนานาชาติหาดใหญ่) จากนั้นแนวเส้นทางจะเข้าบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหมายเลข 4145 บริเวณ กม. ที่ 3+000 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร โดยมีพื้นที่ครอบคลุม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ ตำบลทุ่งลาน ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง และตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

โครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 สนับสนุนการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้ต่อเนื่อง จากทางอากาศ (สนามบินนานาชาติหาดใหญ่) มาทางบกมุ่งสู่ด่านชายแดนฯ อำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลาและประเทศไทย อีกทั้งยังทำให้โครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตได้อย่างมีเสถียรภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้ว จำนวน 1 ครั้ง (ปฐมนิเทศโครงการ) โดยได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการ แผนการดำเนินงานโครงการ แนวทางการพัฒนาโครงการ ข้อมูลด้านวิศวกรรม ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งเสียงประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย ยินดีให้ความร่วมมือและต้องการให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ทช.จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกจำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

.......


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend