ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563.

ทย.ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารฯ สนามบินกระบี่

473 30
ทย.ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารฯ สนามบินกระบี่

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ลงพื้นที่ท่าอากาศยานกระบี่ เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานท่าอากาศยานกระบี่ พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารฯ โดยมีนายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ในการนี้ได้ประชุมติดตามงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่ ในประเด็นดังนี้


1. ด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานกระบี่ ได้ดำเนินการแก้ไขและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามการแก้ไขข้อบกพร่องด้านต่างๆ ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เมื่อปลายปี 2561

2. ด้านความปลอดภัย กองควบคุมมาตรฐานสนามบิน กรมท่าอากาศยาน ได้จัดส่งคณะเจ้าหน้าที่มาติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องและการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาคาดว่าจะสามารถปิดข้อบกพร่องด้านต่างๆ ได้เรียบร้อยภายในเดือนเมษายน 2562

3. ด้านการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ได้ติดตามการดำเนินงานระบบเคาน์เตอร์เช็คอินร่วม (common Use) และระบบFree WiFi ที่พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

4.ด้านการติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง อธิบดีกรมท่าอากาศยานได้รับฟังการบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างฯจากผู้รับจ้าง เพื่อติดตามความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการปฎิบัติงาน และกำชับผู้รับจ้างให้ปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้าง ระมัดระวังในเรื่องการฟุ้งกระจายของฝุ่น รวมทั้งเร่งรัดดำเนินโครงการฯ เพื่อให้มีการเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด 

สำหรับท่าอากาศยานกระบี่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลัง1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ และโครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบินพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 จะเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร โดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 3,000 คน/ชั่วโมง หรือ 8 ล้านคน/ปี และสามารถรองรับเครื่องบินโบอิ้งได้ถึง 40 ลำ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์