ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563.

สอน. จับมือ ชาวไร่อ้อย-โรงงานน้ำตาล แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้

742 31
สอน. จับมือ ชาวไร่อ้อย-โรงงานน้ำตาล แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย, สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย, ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน, 3 สมาคมโรงงานน้ำตาล, สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย, สมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล และสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศ โดยที่ประชุมได้ข้อสรุป เรื่องมาตรการลดการเผาอ้อยร่วมกัน ดังนี้

มาตรการระยะสั้น (เริ่ม 14 ก.พ.62 เป็นต้นไป)1.ให้โรงงานน้ำตาลกำหนดสัดส่วนการรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้ในแต่ละวันโดยขอให้มีการรับอ้อยสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และอ้อยไฟไหม้ไม่เกินร้อยละ 40ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดต่อวัน โดยให้โรงงานน้ำตาลและสมาคมชาวไร่อ้อย กำหนดแผนทั้งในด้านการกำหนดคิวการตัดและรับอ้อยเข้าหีบรวมถึงบริหารจัดการรถตัดอ้อยของโรงงานและของชาวไร่ร่วมกันให้เกิดการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ


2. ให้โรงงานน้ำตาลเปิดให้ชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดได้เข้าหีบก่อนทันทีและให้มีมาตรการจูงใจให้กับชาวไร่ที่ตัดอ้อยสด

มาตรการระยะกลาง(ปี 2562 - 2565) เริ่มภายหลังปิดหีบปี 2561/2562 1.ทบทวนระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการหักเงินค่าอ้อยไฟไหม้ให้มีความเหมาะสมและส่งผลมากพอที่จะทำให้ชาวไร่เกิดความตระหนักในเรื่องการตัดอ้อยสดมากขึ้น2.เร่งรัดนำเสนอโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจรระยะที่ 2(ปี 2562 - 2564) โดยขอกรอบวงเงินปีละ 2,000 ล้านบาทและขยายกลุ่มเป้าหมายของโครงการให้ครอบคลุมภาคเอกชนที่สนใจสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นเนื่องจากจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจในการรับจ้างตัดอ้อยและจะทำให้การบริหารจัดการรถตัดอ้อยมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าให้เกษตรกรเป็นผู้ลงทุนเพียงอย่างเดียว3.กำหนดพื้นที่ปลอดการเผาอ้อยในแต่ละจังหวัดที่มีการปลูกอ้อยโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งใกล้เขตชุมชน

มาตรการระยะยาว(ปี 2562 - 2565)1.กำหนดเป้าหมาย จัดทำแผนงาน มาตรการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ลงปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และปริมาณอ้อยไฟไหม้จะหมดไปภายในปี 25652. จัดทำมาตรการเพื่อให้มีการจัดรูปที่ดินให้เหมาะกับการทำเกษตรแปลงใหญ่

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์