ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

ลุ้น! ทำฝนหลวงช่วยคลี่คลายปัญหาฝุ่นละออง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ไฟไหม้ป่าภูสะนาว จ.เลย

606 8
ลุ้น! ทำฝนหลวงช่วยคลี่คลายปัญหาฝุ่นละออง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ไฟไหม้ป่าภูสะนาว จ.เลย

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่จังหวัดขอนแก่น วางแผนขึ้นบินปฏิบัติภารกิจช่วยคลี่คลายสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมบินต่อเนื่องในภารกิจช่วยดับไฟป่าภูสะนาวที่จังหวัดเลย ด้านสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคต่างๆ ยังคงติดตามต่อเนื่องและพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเหมาะสม

11 ก.พ. 62 - นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ    การบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลปริมาณค่าคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ ประจำวันที่      11 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. พบว่า บริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลยมีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยที่จังหวัดขอนแก่นมีค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 =93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, PM10 = 150 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จังหวัดเลยมีค่าฝุ่นละอองในอากาศ PM2.5 =101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, PM10 = 130 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างสูง


เนื่องจากในขณะนี้บริเวณพื้นที่ป่าภูสะนาว อำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า ส่งผลให้พื้นที่ป่าได้รับ  ความเสียหายไปแล้วไม่ต่ำกว่า 500 ไร่ รวมถึงเกิดปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ประกอบกับในเช้าวันนี้ข้อมูลการตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์ฯ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา และสถานีเรดาร์ฯ    บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พบว่า มีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ (ระดับการก่อเมฆ) 97% (พิมาย) 90% (บ้านผือ) ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 84% (พิมาย) 50% (บ้านผือ) และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ -2.1     (พิมาย) -2.2 (บ้านผือ) ซึ่งมีความเหมาะสมและมีแนวโน้มในการก่อเมฆได้ค่อนข้างดี 

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดขอนแก่น จึงได้วางแผนขึ้นบินปฏิบัติภารกิจในเวลา 09.30 น. ทำการบินแนวอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ด้วยขั้นตอนที่ 1 (ก่อกวน) โดยใช้เครื่องบินคาราแวนจำนวน 2 ลำ ซึ่งคาดว่าจะสามารถก่อเมฆให้พัฒนาตัวเป็นฝนตกลงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ต่อจากนั้นในเวลา 09.50 น. จะใช้เครื่องบินคาราแวนอีก 1 ลำ ขึ้นบินปฏิบัติการในขั้นตอนที่ 2 (เลี้ยงให้อ้วน) โดยใช้สารแคลเซียมคลอไรด์เร่งการพัฒนาตัวของเมฆและเสริมให้เมฆพัฒนาตัวได้ดีขึ้นจนมีความสมบูรณ์เกิดเป็นฝนตกลงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ที่จะสามารถช่วยบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน หลังจากนั้นเครื่องบินคาราแวน จำนวน 2 ลำ ที่ปฏิบัติการในขั้นตอนที่ 1 แล้ว จะลงมาบรรทุกสารเกลือแกงที่สนามบินขอนแก่น แล้วขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดเลย โดยการก่อเมฆจากอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อำเภอนางกลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อก่อเมฆด้วยขั้นตอนที่ 1 ให้มากที่สุด และตามด้วยขั้นตอนที่ 2 เลี้ยงเมฆให้อ้วนจนเกิด    การพัฒนาตัวให้มากที่สุดจนตกเป็นฝนในพื้นที่เป้าหมายคือพื้นที่ป่าภูสะนาวที่กำลังเกิดไฟป่า

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีค่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก มีบริเวณพื้นที่จังหวัดสระบุรีที่ยังอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (PM2.5 =46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, PM10 = 118 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และที่จังหวัดนครสวรรค์ค่าฝุ่นละอองดีขึ้นจากเมื่อวาน (10 ก.พ.2562) แต่เกินเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย (PM2.5  = ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และ        จากการตรวจอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ จ.ชลบุรี พบว่า มีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ (ระดับการก่อเมฆ) 77% ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 27% และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ -3.0           

ซึ่งยังไม่เข้าเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง รวมถึงในช่วงเช้าวันนี้บริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล  มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดระยองจึงขอติดตามคุณภาพอากาศและสภาพอากาศในบริเวณดังกล่าว หากมีปริมาณค่าฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานและสภาพอากาศเหมาะสม จะพิจารณาวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการต่อไป ส่วนทางภาคเหนือ บริเวณพื้นที่จังหวัดตาก ลำปาง มีคุณภาพอากาศเกินเกณฑ์มาตรฐานและเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (ตาก PM2.5 = 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ลำปาง PM2.5 = 83 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM10 = 113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และจังหวัดแพร่อยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (PM2.5 = 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, PM10 = 130 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งจากการตรวจอากาศจากสถานีเรดาร์ฝนหลวงร้องกวาง จังหวัดแพร่ พบว่า มีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ (ระดับการก่อเมฆ) 41% ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 18% และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ 8.4 ซึ่งยังไม่เข้าเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดพิษณุโลก จึงขอติดตามสภาพอากาศต่อเนื่องในช่วงบ่าย หากมีความเหมาะสมจะวางแผนขึ้นบินทำฝนช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาทันที

.

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์