ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

10 ข้อ วันวาเลนไทน์ "เพราะรัก...จึงอยากให้รู้"

2.05K 9
10 ข้อ วันวาเลนไทน์  เพราะรัก...จึงอยากให้รู้

กระทรวงสาธารณสุข ส่งความรู้ 10 ข้อสำคัญในการสร้างครอบครัวคุณภาพ ผ่านคิวอาร์โค้ด "Quality of Love เพราะรัก...จึงอยากให้รู้" ที่จุดจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ทุกแห่ง สนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเกิดมีคุณภาพ

วันนี้ (11 ก.พ.62) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.สุขุม กาญจพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ รองประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย นพ.สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร คุณบรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ พิธีกรและดารานักแสดง ร่วมแถลงข่าว "Quality of Love เพราะรัก...จึงอยากให้รู้" เพื่อการสร้างครอบครัวใหม่ที่มีคุณภาพ เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์

นพ.สุขุมกล่าวว่า วันวาเลนไทน์ วันแห่งความรักในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข  ได้มอบความรักให้ประชาชน โดยการส่งเสริมการสร้างครอบครัวใหม่ที่มีคุณภาพ สนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการ สนับสนุนและส่งเสริมการเกิดเพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเพียงพอต่อการทดแทนประชากร มีการวางแผนการเกิด  ที่มีความพร้อมทุกด้าน นำไปสู่การคลอดที่ปลอดภัย ทารกแรกเกิดมีสุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยทุกภาคส่วนสนับสนุนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ส่งเสริมการเกิดทุกรายและการเจริญเติบโตมีคุณภาพ  จัดสวัสดิการสนับสนุนครอบครัวเพื่อช่วยในการเลี้ยงดูบุตร และด้านสุขภาพ  เนื่องจากอัตราเพิ่มประชากรไทยและคุณภาพการเกิดลดลง โดยร่วมกับกรมการปกครองและกรุงเทพมหานคร  จัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ด "Quality of Love เพราะรัก...จึงอยากให้รู้" ให้ความรู้ 10 ข้อมูลสำคัญในการสร้างครอบครัวคุณภาพ ที่จุดจดทะเบียนสมรสทุกแห่ง จำนวน 878 อำเภอ และ 50 เขตของกทม. เริ่มตั้งแต่วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ปีนี้

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการส่งเสริมการเกิดทุกรายให้มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการแม่และเด็กระดับชาติ ระดับเขต และระดับจังหวัด     โดยกำหนดให้การตายมารดาและทารกเป็น 0 จากภาวะตกเลือด และภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์ ภายในปี 2569 มีการกำกับติดตามสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้คู่สมรส           ที่ต้องการมีบุตร เตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มใช้ชีวิตคู่ กินวิตามินโฟลิกติดต่อกัน 3 เดือนก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะซีด ป้องกันทารกพิการแต่กำเนิด จัดบริการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการวางแผนการตั้งครรภ์ในรายที่มีโรคทางพันธุกรรม ห้องคลอดได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการคลอดที่ปลอดภัย พัฒนาระบบการส่งต่อทางสูติกรรมอย่างรวดเร็ว (fast track) ทุกโรงพยาบาล มีการกำหนดระยะเวลาการดูแลในรายที่มีภาวะแทรกซ้อน และจัดทำมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก

นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า ส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีช่วงตลอดชีวิต มีการพัฒนาตามช่วงวัย และเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งที่เอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ  ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับศตวรรษที่ 21  


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend