ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

เปิดประวัติ "รุ่งเรือง" ทษช. ไม่ธรรมดา! ก่อน"ลาออก"จากพรรค ยันไม่เกี่ยว มติเลือกนายกฯ

17.8K 820
เปิดประวัติ รุ่งเรือง ทษช. ไม่ธรรมดา! ก่อนลาออกจากพรรค ยันไม่เกี่ยว มติเลือกนายกฯ

หลังจากที่ นำเสนอข่าว กกต.จ่อตั้งทีมรวบหลักฐาน ชงยุบพรรค ขณะเดียวกัน มีแนวโน้มว่าพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง จะใช้อำนาจตามมาตรา 93 ความปรากฏต่อนายทะเบียน ตั้งคณะทำงาน รวบรวมพยานหลักฐาน ว่า

กรณีการเสนอชื่อว่าที่นายกของพรรคไทยรักษาชาติ เป็นการกระทำการที่เข้าข่ายผิดมาตรา 92 กฎหมายเดียวกัน ที่ไหนทะเบียน ต้องรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อเสนอพร้อมความเห็นต่อกกต.พิจารณาส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ และเพิกถอนสิทธิสมัครกรรมการบริหารพรรค หรือไม่

ทั้งนี้ตามมาตรา 92 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง กำหนดไว้ว่า เมื่อกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการ (1)ล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (2) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้น

สำหรับ 14 กรรมการบริหารไทยรักษาชาติ ประกอบด้วย

1.ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ 

2.นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1

3.นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร  รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2 

4.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์  รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3 

5.นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล  รองหัวหน้าพรรคคนที่ 4 

6.รศ. ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรค 

7.นายจุลพงศ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรค 

8.นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค ลูกชายนายยงยุทธ ติยะไพรัช แกนนำพรรคเพื่อไทย 

9.นายต้น ณ ระนอง  รองเลขาธิการพรรคคนที่ 1 

10.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรค 

11.นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรคคนที่ 3 

12.นายพงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ 

13.นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์  นายทะเบียนสมาชิกพรรค 

14.นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค

ล่าสุด เช้าวันนี้ (11 ก.พ.62) รศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ เดินทางเข้าพบคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมติของพรรคไทยรักษาชาติในการยื่นเสนอบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี เนื่องจากตนได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไปก่อนหน้าแล้ว

.

ในเวปไซด์ พรรคไทยรักษาชาติ ได้เผยแพร่ ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา ระบุรายละเอียดว่า รศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ มีประวัติการศึกษา จบ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /  ปริญญาเอก Imperial College of Science Techonology and Medicine ประเทศอังกฤษ / ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านวิศวกรรมเครื่องกล (D.I.C.) Imperial College of Science,Techonology and Medicine ประเทศอังกฤษ และเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด

.

ด้านประสบการณ์ เคยเป็น อดีตรองประธานคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านเศรษฐกิจและพลังงาน / อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม / อดีตที่ปรึกษากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง / อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) / อดีตทีปรึกษาสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง / อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี / อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและประชาชน (ศงป.)

.

.

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV