ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

'พาณิชย์' จับมือผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสการค้า ปรับเข็มทิศส่งออกไทยปี 62

1.63K 20
พาณิชย์ จับมือผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสการค้า ปรับเข็มทิศส่งออกไทยปี 62

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาใหญ่ "มองโลก มองไทย: ทิศทางการส่งออกปี 2562" ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพมหานคร โดยเชิญวิทยากรหลากหลายด้านร่วมถกประเด็นการค้าและทิศทางส่งออก ปี 2562 เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงบริบทการค้าโลกในปัจจุบัน พร้อมร่วมกันหารือแนวทางเตรียมความพร้อม และปรับกลยุทธ์การสร้างโอกาสและพัฒนาการค้าการส่งออกไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

นางสาว พิมพ์ชนก วอนขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า การส่งออกไทยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและสร้างรายได้เข้าประเทศในปี2561 ถึง 252 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ60 ของ GDP (ค่าเฉลี่ยปี 2558-2560 เท่ากับร้อยละ61.7) ทว่าในปัจจุบัน ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงการค้ามีความซับซ้อนมากขึ้นสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยากต่อการคาดการณ์ ทำให้ภาคการส่งออกไทยกำลังเผชิญความผันผวนและไม่แน่นอนหลายครั้งที่นโยบายทางการค้าถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองและดำเนินนโยบายด้านอื่นๆเมื่อผสมกับความซับซ้อนของการเมืองโลก และความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์(Geopolitics) จึงยิ่งส่งผลกระทบต่อการค้าโลกในวงกว้างโดยตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัด คือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในฝั่งยุโรปและการแยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (Brexit) ที่ล้วนสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปสู่สถาปัตยกรรมใหม่ทางการค้าของโลก(New Global Trade Architecture)

ทั้งนี้ นางสาวพิมพ์ชนก กล่าวเพิ่มเติมว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือและเร่งปรับตัวต่อสถานการณ์ในวันข้างหน้าสนค. ในฐานะหน่วยงานวิชาการในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธ์ศาสตร์การค้าเพื่อสร้างการเติบโตทางการค้าให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง จึงจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อร่วมหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆทั้งเศรษฐศาสตร์มหภาค การค้าระหว่างประเทศ ตลาดเงินและตลาดทุน ความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สมชายภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "อนาคตการค้าไทยภายใต้ระเบียบโลกใหม่"อีกทั้งยังมีเวทีเสวนาเพื่อถกประเด็นความท้าทายและทิศทางการส่งออกไทยในปี 2562ผ่านมุมมองจากหลากหลายมิติ โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แก่ ดร. สมประวิณ มันประเสริฐผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คุณปริญญ์พาณิชภักดิ์ กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์CLSA รศ.ดร. ฐิตินันท์ พงศ์สุทธิรักษ์ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. อาร์มตั้งนิรันดร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณ บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ผอ. สนค. กล่าวทิ้งท้ายว่า การจัดงานสัมมนาเป็นนิมิตหมายอันดีที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชน และวิชาการ ที่มีองค์ความรู้หลากหลาย โดยผลจากการร่วมหารือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และนำไปสู่การปรับกลยุทธ์และทิศทางการส่งออกไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งต่อยอดสู่ยุทธศาสตร์การค้าในภายภาคหน้า อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์