ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

'คมนาคม' เตรียมจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคมลดอุบัติเหตุ

1.10K 16
คมนาคม เตรียมจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคมลดอุบัติเหตุ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 8 ร่วมกับ Ms. Akiko Yoshida Assistant Vice Minister,MLIT Dr. Toshio Okazumi Assistant Vice Minister,MLIT คณะทำงานกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (MLIT) และตัวแทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (MOC on Road Safety) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงฯ นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงฯ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงฯ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ และรองโฆษกกระทรวงฯ ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

กระทรวงฯ ได้นำเสนอข้อมูลอุบัติเหตุในภาพรวมของประเทศ อุบัติเหตุบนโครงข่ายคมนาคม และอุบัติเหตุในพื้นที่นำร่อง ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 หลังนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญและการศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงก่อนหน้านี้มาปรับใช้นำร่องในถนน 14 สายทาง โดยแบ่งมาตรการเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านถนน รถหรือยานพาหนะ การตรวจสภาพรถ ด้านคนหรือผู้ขับขี่ และด้านข้อมูล ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทปรับปรุงถนนให้ปลอดภัย เช่น การทาพื้นผิวจราจรเป็นสีแดง (Red Anti - Skid) ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจำกัดความเร็วที่เหมาะสมเป็นระยะๆ และการลดขนาดช่องจราจรให้แคบลง เพื่อบังคับผู้ขับขี่ให้ลดความเร็ว กรมการขนส่งทางบกกำกับดูแลความปลอดภัยรถโดยสารธารณะ เช่น การตรวจสอบความพร้อมของรถบัสและผู้ขับ ณ สถานีขนส่ง 195 แห่ง สถานีย่อยและจุดตรวจ 18 แห่ง ทั่วประเทศ เข้มงวดเรื่องการออกใบอนุญาตขับรถ การทดสอบก่อนออกใบอนุญาตฯ การตรวจสภาพรถ และมาตรการลงโทษผู้กระทำผิด รวมทั้งให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ขับ เช่น การจัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ กำหนดเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % การรถไฟแห่งประเทศไทย ติดตั้งปุ่มฉุกเฉินที่ทางแยกเพื่อหยุดรถไฟ สร้างทางรถไฟต่างระดับ และติดตั้งสิ่งกีดขวางอัตโนมัติบริเวณจุดตัดทางรถไฟ เป็นต้น

กระทรวงฯ จะนำมาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุดังกล่าวมาปรับใช้เป็นมาตรฐานของไทย เพื่อขยายผลให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทนำไปใช้กับสายทางอื่นที่มีโครงสร้างกายภาพทางถนนรูปแบบเดียวกันกับถนนนำร่อง และนำไปประยุกต์ใช้กับสายทางอื่นๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งเป็นระยะกลางของความร่วมมือ เพื่อกำหนดมาตรฐานในการนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้มอบของที่ระลึกให้ MLIT และขอบคุณ JICA ที่ได้ให้คำแนะนำในการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย พร้อมทั้งระบุว่า อยากให้มีความร่วมมือเช่นนี้ต่อไป ให้ขยายจำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเป็นคณะทำงานฯ ซึ่งกระทรวงฯ จะดำเนินการต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาทางกายภาพของเส้นทางต่าง ๆ รวมทั้งปลัดกระทรวงฯ จะเร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคม เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง และขณะนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแล้ว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์