ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563.

'สมคิด' เร่งรัฐวิสาหกิจลงทุนดันเศรษฐกิจ

661 68
สมคิด เร่งรัฐวิสาหกิจลงทุนดันเศรษฐกิจ

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รวมทั้งผู้บริหารรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ 18 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายในปี 2562 เพื่อให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังคงเป็นกลไกหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2562


นายชาญวิทย์นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจว่า กรอบลงทุนทั้งปีของรัฐวิสาหกิจ 45 แห่ง ที่ สคร.กำกับดูแล มีมูลค่าสูงถึง 395,664 ล้านบาทโดยเป็นของรัฐวิสาหกิจที่มีวงเงินลงทุนขนาดใหญ่ 18 แห่ง จำนวน 386,191 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ98ของกรอบลงทุนทั้งหมดทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจ 18 แห่ง ดังกล่าวมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมปี 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 มกราคม 2562 จำนวน 34,819ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ซึ่งถือว่าการเบิกจ่ายค่อนข้างล่าช้าโดยเฉพาะการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นางปานทิพย์ ศรีพิมลที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวสรุปว่า ในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)ได้มอบนโยบายให้รัฐวิสาหกิจร่วมมือในการลงทุนให้ได้ตามแผนงานและเร่งให้มีการเบิกจ่ายโครงการที่มีอยู่ให้มาลงทุนในช่วง2 ไตรมาสแรกของปีนี้ให้มากขึ้น ทั้งนี้ ให้รัฐวิสาหกิจและกระทรวงเจ้าสังกัดพิจารณาให้การปรับปรุงกรอบการลงทุนในปี2562 เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น พร้อมให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกำหนดให้มีการพิจารณาการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งและกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประเมินผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจโดยให้กำหนดน้ำหนักที่สูงสำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีการลงทุนสูง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์