ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

คสช.ออกกฎหมายเอื้อการลงทุนหลายฉบับ ลดทอนการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7.0K 372
คสช.ออกกฎหมายเอื้อการลงทุนหลายฉบับ ลดทอนการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ดูเหมือนจะคลี่คลายไปในช่วง 2 วันที่ผ่านมา เพราะลมหนาวระลอกสุดท้ายมีกำแรงงาน พัดพาเอาฝุ่นที่ปกคลุ่มทั่วกรุงออกไป แต่ปัญหาฝุ่นไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะกับกรุงเทพเท่านั้น ทั่วประเทศก็อาจเกิดปัญหาฝุ่นได้เหมือนกัน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า หลังรัฐประหารเป็นต้นมา รัฐบาล คสช.ออกกฎหมายเอื้อการลงทุนหลายฉบับ และลดทอนการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะทวีปัญหามลภาวะให้รุนแรงขึ้นในอนาคต


มูลนิธิบูรณนิเวศ ได้รวบรวมกฎหมายเอื้อการลงทุนที่ออกโดยรัฐบาล คสช. นับตั้งแต่หลังรัฐประหารเป็นต้นมา ได้แก่

- Roadmap โรงไฟฟ้าขยะ พ.ศ.2557

- พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราช พ.ศ. 2558

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2558 อนุญาตให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตามได้ในทุกท้องที่

- ประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ยกเว้น EIA โรงไฟฟ้าขยะ 2558

- คำสั่ง คสช. 4/2559 ยกเว้นผังเมืองสำหรับโรงไฟฟ้าขยะ โรงงานคัดแยก และรีไซเคิลของเสีย- คำสั่ง คสช. 21/2560 อำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจ

- พ.ร.บ.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560

- พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน พ.ศ.2561

- และ ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. ... ที่มีการยกเว้นการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ ร.ง.4

กฎหมายเปิดทางภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ อาจส่งผลให้ปัญหามลพิษทวีความรุนแรงเพราะว่า ข้อมูลจากกรีนพีช ไทยแลนด์ระบุสาเหตุของมลพิษส่วนหนึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่ปล่อย PM 2.5 ราว 65,140 ตันต่อปี อีกทั้ง ภาคอุตสาหกรรมยังผลิตแหล่งกำเนิดทุติยภูมิที่เกิดขึ้นจากการที่ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ถูกปล่อยสู่อากาศ ก่อนจะไปทำปฏิกิริยาทางเคมีกับแสงแดดและโอโซน และเกิดเป็น PM 2.5 อีกด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend