ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ไทย – ญี่ปุ่น ถกความร่วมมือพัฒนายารักษามะเร็ง

1.30K 90
ไทย – ญี่ปุ่น ถกความร่วมมือพัฒนายารักษามะเร็ง

นาโนเทค, สวทช. ศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน และมหาวิทยาลัยโตเกียว ร่วมกันจัดประชุมความร่วมมือด้านเวชศาสตร์นาโนแบบแม่นยำ ครั้งที่ 1 ณ ประเทศญี่ปุ่น สานต่อ การนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งสองฝ่าย ต่อการพัฒนายารวมไปถึงศึกษากลไกของยาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ(นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)นำโดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์ฯ , ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ,ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย และ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ฯพร้อมด้วยทีมวิจัย ได้เดินทางไปร่วมการประชุมความร่วมมือด้านเวชศาสตร์นาโนแบบแม่นยำ(Precision Nanomedicine) ครั้งที่ 1โดยศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน Innovation Center of NanoMedicine (iCONM) และมหาวิทยาลัยโตเกียว (เจ้าภาพหลัก) ณประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้าน"Smart Health Society" เน้นการรักษาโรคมะเร็ง (Cancer Therapy)รวมถึงการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันซึ่งเป็นการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทางด้านสุขภาพและการแพทย์ของทั้งสองประเทศ

สืบเนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะผู้บริหารนาโนเทคได้เดินทางไปเยี่ยมชมการวิจัยและพัฒนาของ iCONM เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างนาโนเทคประเทศไทยกับ iCONM และมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในด้าน PrecisionNanomedicine ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับวงการวิจัยด้านการแพทย์ของประเทศไทยในอนาคตโดยการประชุมความร่วมมือด้าน Precision Nanomedicine ในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งสองประเทศในด้านการพัฒนายารวมไปถึงการศึกษากลไกของยาเพื่อรักษาโรคมะเร็ง เป็นการพัฒนาระบบนำส่งยาแบบมุ่งเป้า ด้วยการใช้อนุภาคนาโนในการกักเก็บซึ่งระบบนำส่งดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งในเซลล์เป้าหมายอย่างแม่นยำอันจะช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลข้างเคียงที่จะเกิดกับผู้ป่วย


เรื่องโดย สวทช. | ภาพโดย สวทช.
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend