ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

โครงการผู้นำในตัวฉัน The Leader in Me schools บุรีรัมย์

7.0K 30
โครงการผู้นำในตัวฉัน The Leader in Me schools บุรีรัมย์

" วันแห่งภาวะผู้นำ คือวันที่มีการเปิดโรงเรียนให้แขกเข้าเยี่ยมและเฉลิมฉลองสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับโครงการผู้นำในตัวฉัน The Leader in Me schools มุ่งความสนใจไปที่นักเรียน ให้โอกาสเด็กๆ แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง "

Leadership day นักเรียนได้ฝึกและแสดงออกทักษะผู้นำ การพูดในที่สาธารณะ การนำเสนอ การพาเยี่ยมชมโรงเรียน ฯลฯ นักเรียนได้รับการปลดปล่อยศักยภาพให้รู้จักมีวิสัยทัศน์ วางแผนงาน ลงมือปฏิบัติงานเป็นทีมให้ผลงานสำเร็จ คุณครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาวะผู้นำให้เด็กๆ รับรู้พัฒนาการและความเป็นเลิศของลูกหลาน และร่วมกันสนับสนุนโรงเรียนของชุมชน

บทบาทสำคัญของคุณครู ปลดปล่อยให้นักเรียนนำในทุกกิจกรรม กระตุ้นให้นักเรียนมีความสุข สนุกในการจัดงาน เป็น "พี่เลี้ยง" ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในการวางแผนงานและการจัดงาน ใช้คำถามและการสะท้อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนคิดและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ สอนทักษะสำคัญในการวางแผนและการจัดงาน แนะนำให้นักเรียนใช้เครื่องมือผู้นำในการระดมความคิดและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ควรฝึกให้นักเรียนจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ เช่น ช่วงพักเที่ยง ชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั่วโมงชุมนุม โฮมรูม ฯลฯ


หน้าเวที จะมีผู้กล่าวต้อนรับ ลงทะเบียน ผู้นำทัวร์ พิธีกร นักดนตรี นักแสดง ถือป้าย หลังเวทีจะมีผู้ดูแลแสง สี เสียง ผู้ดูแลคอมพิวเตอร์ ผู้จัดการเวที ช่างภาพ ถ่ายวิดีโอ ตกแต่งเวทีและสถานที่ ผู้ประสานงาน ฝ่ายต้อนรับและส่งแขก ฝ่ายเตรียมอาหาร บริกร ฝ่ายดูแลความสะอาด เป็นต้น

วัน Leadership day สิ่งดี ๆ ที่ควรจะเกิดขึ้น เช่น บรรยากาศในโรงเรียนมีสีสันสดใส นักเรียนส่วนใหญ่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ แสดงออกถึงภาวะผู้นำ นักเรียนมีความสุขที่ได้แสดงออกและได้รับการยอมรับ ผู้ปกครอง จนเกิดความภาคภูมิใจในตัวนักเรียน ชุมชนมีส่วนร่วมกับโรงเรียนและยินดีให้การสนับสนุน

งาน Leadership Day วันแห่งภาวะผู้นำของเด็กๆ ได้จบลงอย่างสวยงามครบทั้ง 27 โรงเรียน ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.) และหัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตทุกท่านที่ได้นำทีมศึกษานิเทศก์ ที่ลงพื้นที่สละเวลามาให้กำลังใจเด็ก ๆ ทีมติดตามทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนให้กำลังใจและลงพื้นที่เพื่อชื่นชมทุกโรงเรียน 5 วันเต็ม รวมทั้ง นางรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ส่งกำลังใจมาตลอดงาน

ทุก ๆ คำกล่าวเปิดงาน เป็นสิ่งที่เน้นย้ำกรอบความคิดและเป้าหมาย ของโครงการผู้นำในตัวฉันอย่างชัดเจน ขอบคุณผู้อำนวยการและรักษาการณ์ผู้อำนวยการทุกคน ที่ไว้วางใจในตัวคุณครูและนักเรยีน ที่ช่วยสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่เตรียมงานจนงานเสร็จสิ้น คุณครูทุกคนที่ไว้วางใจ ปลดปล่อยศักยภาพของนักเรยีนอย่างเต็มที่ กล้าทีจะเปลี่ยนบทบาทตนเองจาก "สั่ง" และ "ควบคุม" มาเป็น "โค้ช" ใช้การตั้งคำถามให้นักเรียนได้คิดและหาจุดแข็งของตนเอง ไม่ลงมาเล่นเอง เป็นเพียงผู้สอนผู้แนะนำ และตั้งคำถามให้เด็กได้คิดเอง แก้ปัญหาเอง และ บจ.แพคริม แอดดูเคชั่น เป็นที่ปรึกษาโครงการผู้นำในตัวฉัน จ.บุรีรัมย์

วัน Leadership Day ไม่ได้เป็นเพียงวันที่ปลดปล่อยศักยภาพของนักเรียน แต่เป็นวันที่คุณครู "มอบความไว้วางใจ" ให้นักเรียน ซึ่งเป็นการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่กรอบความคิดของคฺณครู ที่เชื่อมั่นว่า "เด็กทุกคนเป็นผู้นำได้"

.

.

.

.

.

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์