ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

ชงห้ามรถควันดำเข้าเมือง พร้อมเสนอทำงานที่บ้าน

952 80

การประชุมเพื่อพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5จากยานพาหนะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ห้ามรถควันดำเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นกลางและชั้นนอก ให้หน่วยงานภาครัฐทำงานที่บ้าน และขอความร่วมมือบริษัทเอกชนให้ทำงานที่บ้านเช่นเดียวกัน

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิด้เผยว่า จากการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5จากยานพาหนะในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและสถาบันการศึกษา

โดยที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 จากยานพาหนะ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน 1.มาตรการห้ามรถยนต์ที่มีมลพิษสูงวิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพชั้นกลางและชั้นนอก 2.มาตรการเร่งรัดให้นำน้ำมันดีเซลกำมะถันต่ำกว่า 10ppm (เทียบเท่า EURO 5) มาจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 3.ให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาการทำงานที่บ้านและขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนให้ทำงานที่บ้านเช่นเดียวกัน 4.เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี และ 5.เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์และการบังคับใช้คำสั่งห้ามใช้

ส่วนมาตรการระยะกลางและระยะยาว 1.ปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีกำมะถันไม่เกิน 10 ppm (เทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5) 2.ปรับปรุงมาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน (EURO 6) 3.ปรับปรุงค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ยรายปีให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ WHO Interim target-3

4.เร่งรัดแผนการเปลี่ยนรถโดยสาร ขสมก. ให้เป็นรถยนต์ที่มีมลพิษต่ำ 5.ปรับปรุงวิธีการและ ระยะเวลาการตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี 6.ควบคุมการนำเครื่องยนต์ใช้แล้วมาเปลี่ยนแทนเครื่องยนต์เก่าในรถยนต์ และ 7.ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้ง Diesel Particulate Filter (DPF) ในรถยนต์ใช้งาน โดยมาตรการทั้งหมดนี้จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend