ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

"อาทิตย์" ชี้ ประชาชนโดนหลอก เสร็จต่างชาติแน่ ไม่ยกเลิกสิทธิบัตร

9.8K 2.9K
อาทิตย์ ชี้ ประชาชนโดนหลอก เสร็จต่างชาติแน่ ไม่ยกเลิกสิทธิบัตร

วันที่ 28 มกราคม 2562 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุประชาชนโดนหลอก รัฐบาลทูลเกล้าฯ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ โดยไม่ได้ยกเลิกสิทธิบัตรต่างชาติ

หลังเครือข่าย 4 องค์กรแถลงเตรียมฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญา หลังปล่อยให้คำขอสิทธิบัตรกัญชา ยังคาอยู่ในระบบ เป็นเหตุผลหลักที่รัฐบาลยังไม่ทูลเกล้า ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด แม้จะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อปลดล็อคการใช้กัญชาทางการแพทย์โดยแถลงการณ์หลังหารือกับ นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดย มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI), มหาวิทยาลัยรังสิต,สภาการแพทย์แผนไทย และ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTAWatch) ระบุ 1. การหารือในวันนี้เกิดขึ้นจากการประชุมร่วมเมื่อวันศุกร์ที่11 ม.ค.ที่ผ่านมา นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขอให้ภาควิชาการและภาคประชาสังคม ช่วยหาทางออกกับปัญหาสิทธิบัตรกัญชาที่กระทรวงพาณิชย์กำลังเผชิญอยู่แต่ปรากฏว่า การประชุม ไม่มีฝ่ายนโยบายในระดับรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจในระดับกรม เช่น อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือรองอธิบดีเข้าร่วมประชุม แต่อย่างใด มีเพียง ผอ.สำนักกฎหมายและผอ.กองสิทธิบัตร เข้าร่วมประชุม โดยอ้างว่า อธิบดีติดภารกิจต่างจังหวัดซึ่งสะท้อนให้เห็นเจตนาที่ไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหา2.ผลการหารือเพื่อแก้ปัญหาสิทธิบัตรกัญชาระหว่างภาควิชาการภาคประชาสังคม และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ชัดเจนว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์มีเจตนาไม่ต้องการยกเลิกสิทธิบ้ตรคำขอสิทธิบัตร ที่ขัดมาตรา 9ที่ว่าด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือขอสิทธิบัตรไม่ได้โดยเฉพาะมาตรา 9(5) ที่ว่าด้วยการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีอนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชน


โดยทางกรมฯยกแนวปฏิบัติของประเทศที่อนุญาตให้จดสิทธิบัตรกัญชาโดยไม่ยกตัวอย่างอีกหลายประเทศที่สาระกฎหมายสิทธิบัตรตาม ม.9(5) ของไทยแต่ปฎิเสธคำขอโดยใช้ประเด็นขัดต่อความสงบเรียบร้อยด้วยเหตุที่กัญชายังเป็นยาเสพติด เช่น บราซิล และบางประเทศในสหภาพยุโรป เป็นต้นอีกทั้งไม่ได้รายงานเงื่อนเวลาว่า ประเทศที่ให้จดสิทธิบัตรเกิดขึ้นหลังการปลดล็อคการใช้กัญชาทางการแพทย์แล้วหรือไม่ แสดงให้เห็นเจตนาในการเลือกใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความชอบธรรมในการไม่ยกคำขอสิทธิบัตรกัญชาที่ค้างคาอยู่3. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมเพียงว่าจะรับความคิดเห็นของภาควิชาการและภาคประชาสังคมเท่านั้น เจ้าหน้าที่จะไปพิจารณา ดำเนินการต่อโดยไม่ได้รับปากจะดำเนินการใดๆเพื่อการยกเลิกคำขอแต่ประการใด4. แม้ว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทำหนังสือแจ้งปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรกัญชา3 คำขอไปยังผู้ขอแล้วดังนี้ คือ 0501005232,0601002456 และ 0301001207ตาม มาตรา 27 โดยให้เวลาอุทธรณ์ 90วัน และอีก 3 คำขอ ผู้ยื่นขอละทิ้งเอง อย่างไรก็ตามคำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1101003758 ของบริษัท GW Pharma และOtsuka ซึ่งนายสนธิรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวเมื่อวันที่ 19พฤศจิกายน 2561ว่าได้เพิกถอนไปแล้วนั้น ไม่เป็นความจริง กรมฯยังไม่ได้ดำเนินการเพิกถอนเช่นเดียวกับคำขอของบริษัท GW Pharma และ Otsuka อีก6 คำขอที่ยังอยู่ในระบบคำขอสิทธิบัตรโดยเป็นคำขอที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิบัตรกัญชาเพื่อรักษาโรคลมบ้าหมูต่อต้านเนื้องอกรักษาโรคลมชัก ยาต้านโรคจิต รักษามะเร็ง บำบัดประสาท เป็นต้น

การที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาปล่อยให้คำขอเหล่านี้ยังคาอยู่ในระบบเป็นเหตุผลหลักที่รัฐบาลยังไม่ทูลเกล้า ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดแม้จะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อปลดล็อคการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อลงพระปรมาภิไธย ทำให้ผู้ป่วยในประเทศไทยเข้าไม่ถึงการใช้กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์ในการรักษาโรคและยังขัดขวางการทำวิจัยและเสียโอกาสในพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาและพืชกระท่อมทางการแพทย์ย้ำอีกครั้งว่า 7คำขอสิทธิบัตรกัญชาที่เป็นปัญหาขณะนี้ ล้วนแต่เป็นคำขอของบริษัท GW Pharma และOtsuka ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์รองนายกไปเยือนทั้งในไทยและญี่ปุ่น อีกทั้งคำขอทั้ง 7ประกาศโฆษณาและยื่นตรวจสอบในรัฐบาล คสช.ทั้งสิ้น5.ดังนั้น ตัวแทนภาควิชาการและภาคประชาสังคมเห็นร่วมกันว่าไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางออกเรื่องนี้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกระทรวงพาณิชย์ อีกต่อไปจากความไม่จริงใจจะแก้ปัญหาเพื่อยกเลิกสิทธิบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคำแถลงก่อนหน้านี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภาคประชาสังคมกัญชาเพื่อการแพทย์จึงขอประกาศว่า จะดำเนินการโดยการฟ้องร้องต่อศาลพร้อมกับการหารือกับประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ และผู้มีอำนาจเพื่อเคลื่อนไหวทั้งทางสังคมและการเมืองให้มีการยกเลิกคำขอสิทธิบัตรดังกล่าวโดยเร็วหมายเหตุ 7 คำขอของGW Pharma และ Otsuka ประกอบไปด้วย1101003758, 0901002471, 1301003751, 0801006631, 1201004672, 1401001619 และ1201005115

ล่าสุด ดร.อาทิตย์ โพสต์เฟซบุ๊กกรณีสิทธิบัตรกัญชา ว่า ทูลเกล้าฯ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษแล้ว โดยไม่ได้ยกเลิกสิทธิบัตรต่างชาติ ? โดยมีข้อความระบุว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 145 กำหนดว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชบัญญัติแล้ว ให้รอ 5 วัน หากไม่มีการเสนอให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ก็ให้ทูลเกล้าฯภายใน 20 วัน ขอให้รัฐบาลแจ้งมาว่าได้ทูลเกล้าฯไปวันที่ 23 มกราคม 2562 ทั้งๆที่ยังไม่ได้เลิกสิทธิบัตรกัญชานั้นจริงหรือไม่? หยุดอ้างเถิดว่า พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษได้ปกป้องจากต่างชาติเอาไว้อย่างแน่นหนา เพราะ 7 สิทธิบัตรกัญชาจากต่างชาตินั้น บริษัทผู้ร่วมจดสิทธิบัตรดังกล่าวมีบริษัทตัวแทนจำหน่ายยาและเป็นบริษัทลูกที่เป็นนิติบุคคลไทยรออยู่แล้วด้วย เรื่องกัญชาเสร็จต่างชาติแน่งานนี้ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต

27 มกราคม 2562

https://www.facebook.com/123613731031938/posts/2166770383382919/

เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend