ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

เปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ตร. บก.ถวายความปลอดภัยฯ เป็น บก.ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

2.7K 341
เปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ตร. บก.ถวายความปลอดภัยฯ เป็น บก.ตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปลี่ยนแปลงชื่อ กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ เป็นกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สาระสำคัญในกฎกระทรวงดังกล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนราชการ จาก "กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ" เป็น "กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904"

โดยเหตุผลในการประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้เพื่อให้ชื่อส่วนราชการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายโดยตรง อีกทั้งเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการถวายความปลอดภัย ถวายอารักขา ถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติภารกิจทั้งปวงเป็นไปตามพระราชประสงค์และตามราชประเพณี ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 มี พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นผู้บังคับการ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์