ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบ ตะกั่ว-แคดเมียมในสาหร่ายอบกรอบ

14.1K 6.0K

ฉลาดซื้อเผยสาหร่ายทะเลอบกรอบพบการปนเปื้อนแคดเมียมเกินมาตรฐาน อย.1ตัวอย่าง ขณะที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนพบว่าตกมาตรฐานทุกตัวอย่าง. ซึ่งทางมูลนิธเพื่อผู้บริโภคจะเสนอ อย.ให้ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานแคดเมียมในสาหร่ายพร้อมบริโภคให้เทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สารี อ๋องสมหวัง เปิดเผยถึงผลการทดสอบตะกั่ว-แคดเมียม ในสาหร่ายอบกรอบยอกนิยม ทั้งหมด 13 ตัวอย่าง จากห้างสรรพสินค้าและตลาดของฝาก พบ การปนเปื้อนของตะกั่วในผลิตภัณฑ์สาหร่ายอบกรอบ 11 ตัวอย่าง. มี2 ตัวอย่างที่ตรวจไม่พบการปนเปื้อน. ส่วนการปนเปื้อนของแคดเมียม พบ1 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย. โดยพบปริมาณแคดเมียม 2.34 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

ซึ่งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่องกำหนดการปนเปื้อนสูงสุดแคดเมียมในอาหารบางชนิด ข้อที่1(5) ที่กำหนดให้ สาหร่ายพร้อมบริโภคในสภาพแห้ง สามารถตรวจปริมาณการปนเปื้อนแคดเมียมได้สูงสุดไม่เกิน2มิลลิกรัม ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม. แต่ถ้าเทียบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหร่ายทะเลอบกรอบ (มผช.515/2547) ที่กำหนดให้สามารถพบปริมาณแคดเมียมได้ไม่เกิน 0.2 มก./กก. ปรากฎว่า ผลตรวจวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมในผลิตภัณฑ์สาหร่ายอบกรอบนั้นไม่ผ่านมาตรฐานทุกตัวอย่าง

สำหรับพิษของสารตะกั่วถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดอาการเฉียบพลันและเรื้อรังคือ ปวดท้อง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ขณะที่เด็กจะมีความเสี่ยงสูง เพราะจะมีการดูดซับสารตะกั่วในลำไส้มากกว่าผู้ใหญ่ ส่วนแคดเมียมอาจจะส่งผลต่อ ปอด ตับ ไต กระดูก ระบบสืบพันธุ์ หลอดเลือด หัวใจ และยังถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

ดังนั้นประชาชนควรบริโภคสาหร่ายอบกรอบในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อควบคุมไม่ให้ร่างกายได้รับปริมาณโซเดียมต่อวันเกินจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของโลหะหนักที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว.

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย ชุตินันท์. เพชรากานต์. | ภาพโดย Nation TV
แชร์