ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ปรับเป้า BOI ปี 62 ลดลง เหตุเศรษฐกิจโลกผันผวน

828 40

กอบศักดิ์ ภูตระกูล เผยปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้ตั้งเป้าคำขอส่งเสริมการลงทุนปี 62 เงินลงทุน 7.5 แสนล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกอบศักดิ์ ภูตระกูล บอกว่าสำหรับปี

2562 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ได้ตั้งเป้าคำขอส่งเสริมการลงทุนปี 62

เงินลงทุน 7.5

แสนล้านบาท ลดลงจากปี

2561

เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนจึงต้องการให้ปี 2562

เน้นเรื่องคุณภาพของนักลงทุนและการลงทุนที่เกิดขึ้นสำหรับในปี 2561

ยอดส่งเสริมการลงทุนที่มีมูลค่าลงทุนกว่า 9

แสนล้านบาท จากเป้าหมายที่ 7.2

แสนล้านบาทถือว่าเกินเป้าที่วางไว้ โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ที่ถือว่าประสบความสำเร็จ มีมูลค่าขอส่งเสริมการลงทุนขยายตัวได้มาก

สำหรับภาพรวมของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี

2561 ที่ผ่านมาพบว่าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น 84%

หรือมูลค่าลงทุนกว่า

758,000

ล้านบาท ประกอบด้วย 5

อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve)

ได้แก่ดิจิทัลการแพทย์ ปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและอากาศยาน เงินลงทุนรวม 539,000

ล้านบาท และ 5

อุตสาหกรรมเดิม (Frits S-curve)

ได้แก่การเกษตรและเทคโลโลยีชีวภาพ เครื่องใช้ไฟฟ่าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนท่องเที่ยวและแปรรูปอาหาร เงินลงทุนรวม 219,000

ล้านบาท

ส่วนการขอรับส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก(

EEC) มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมจำนวน

422

โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 683,910

ล้านบาท เป็นคำขอในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมากที่สุด จำนวน 193

โครงการ เงินลงทุนรวม 576,910

ล้านบาทตามด้วยจังหวัดระยอง 156

โครงการ เงินลงทุนรวม 58,700

ล้านบาท และจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน 73

โครงการเงินลงทุนรวม 48,300

ล้านบาท

ด้านเลขาธิการบีโอไอดวงใจ อัศวจินตจิตร์ บอกว่าในปี

2562บีโอไอจะเดินหน้ามุ่งเน้นชักจูงส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไปโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับแผนชักจูงการลงทุนในประเทศเป้าหมาย เช้า ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สหรัฐและกลุ่มยุโรป โดยจะใช้กลยุทธ์เจาะลึกให้รายละเอียดโดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตมาไทย จากผลกระทบจากสงครามการค้าจีน สหรัฐ

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
แชร์