ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน ประจำปี 2561

1.3K 170
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน ประจำปี 2561

" โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายให้กับชุมชนกฤษณาเฮ้าส์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในข้อกฎหมาย สำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง "

เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกฎหมาย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง คุณสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ (โต นวนคร) ร่วมมือกับ 14 สถาบัน จัดโครงการให้ความด้านกฎหมาย ให้กับชุมชนกฤษณาเฮ้าส์  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โดยมีอาจารย์เยาวภา  กองเกตุ  รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เป็นพิธีกร มีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. จิรโชค วีระสย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการปรัชญญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  กล่าวเปิดงานและให้ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน

มีวิทยากร พ.ต.ท.ดร.สมนึก เขมทองคำ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานสูงสุด นายชำนาญ ชาดิษฐ์ ทนายความ  ดร.เอกพงษ์ สารน้อย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะทำงานนายกสภาทนายความ มาถ่ายทอดให้ความรู้

ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนในชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจ รู้ถึงโทษของการกู้ยืมเงินนอกระบบและโทษของการเป็นหนี้นอกระบบ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อินเตอร์เน็ต และโทษของการใช้อินเตอร์เน็ตแบบผิดกฎหมาย  จัดทำคู่มือประชาชน ในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ เช่นสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมย์ ฝ่ายช่วยเหลือประชาชน สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

โครงการที่เกิดประโยชน์แบบนี้ คณะจัดงานจะจัดขึ้นในชุมชนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
แชร์