ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ดิจิทัลคอนเทนต์โอกาสทางอาชีพของคนชอบเกม

10.13K 28
ดิจิทัลคอนเทนต์โอกาสทางอาชีพของคนชอบเกม

จุดแข็งคือการผสมผสาน ระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยีนวัตกรรม เข้าไปในตัวของคนคนเดียว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมของดิจิทัลคอนเทนต์ประเภทเกม แอนิเมชั่น และ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eSports

ตลาดใหม่ของอาชีพใหม่ที่กำลังเติบโตและมีความต้องการที่สูงซึ่งมีโอกาสเกิด การคาดการณ์ในอนาคตนั่นคือ ตลาดของดิจิทัลคอนเทนต์ประเภทเกม แอนิเมชั่น และ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eSports ที่ได้กลายเป็นกีฬาประเภทหนึ่งไปแล้วของโลก การเตรียมความพร้อมสำหรับทักษะทางอาชีพของนักศึกษาจึงต้องฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ การคิดคำนวณเชิงระบบ การใส่ความเป็นนวัตกรที่สะท้อนถึงมุมมองผู้ประกอบการ และที่สำคัญฝีมือที่สามารถเริ่มต้นทำงานได้โดยไม่ต้องศึกษางานเมื่อถึงวันที่ต้องเข้าไปสู่สถานประกอบการหรือบริษัท

ผศ.ดร.วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา คณบดีวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่าอาชีพในศตวรรษที่ 21 นั้นความรู้ในหนังสือและแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียวตลอดเวลา 4 ปีในรั้วสถาบันของนักศึกษาอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิต หรือประกอบอาชีพการงานได้เหมือนสมัยก่อน เพราะกว่าที่จะสำเร็จการศึกษาองค์ความรู้ที่เรียนมาก็ได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล และนวัตกรรม ที่ก้าวล้ำไปข้างหน้าไม่มีวันสิ้นสุด และหยุดนิ่ง

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมสำหรับทักษะทางอาชีพของนักศึกษาจึงต้องมีมากกว่าความรู้ในตำรา และแบบฝึกหัด แต่กลับต้องฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ การมองปัญหาอย่างมุมกว้าง ไปจนถึงหาความต่อเนื่อง การรู้เท่าทันสื่อ การคิดคำนวณเชิงระบบ การใส่ความเป็นนวัตกรที่สะท้อนถึงมุมมองผู้ประกอบการ และที่สำคัญฝีมือที่สามารถเริ่มต้นทำงานได้โดยไม่ต้องศึกษางานเมื่อถึงวันที่ต้องเข้าไปสู่สถานประกอบการหรือบริษัท

ANT จึงได้เปิดหลักสูตรและผลิตนักศึกษาให้ออกไปเป็นนักออกแบบ และนักพัฒนาเกม นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ นักกีฬา eSport นักพัฒนาโปรแกรม และแอพพลิเคชั่นมือถือ นักการตลาดดิจิทัลในวงการโฆษณา และอาร์ตไดเรกเตอร์ ครีเอทีฟ รายการดิจิทัล และวงการภาพยนตร์ ศิลปินด้านดิจิทัลอาร์ต แคสเตอร์ อาชีพนักพากย์ที่กำลังได้รับความนิยมในโลกดิจิทัล ศิลปิน และนักออกแบบ พิพิธภัณฑ์ดิจิทัล

"จุดแข็งคือการผสมผสาน ระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยีนวัตกรรม เข้าไปในตัวของคนคนเดียว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมของดิจิทัลคอนเทนต์ประเภทเกม แอนิเมชั่น และกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ eSports สาขาวิชานี้ได้รับความร่วมมือกับบริษัทผู้ให้บริการเกมชั้นนำอย่าง Sea Group ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในเอเชียในเรื่องของการจัดหลักสูตร และบ่มเพาะความสามารถของการเป็นนักกีฬา eSport และเข้ามาร่างเนื้อหารายวิชาร่วมกับทางสาขา ซึ่งเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมของ eSport ที่ได้กลายเป็นกีฬาประเภทหนึ่งไปแล้วของโลก" ผศ.ดร.วรสิทธิ์ กล่าว

ในอีกทางหนึ่งสาขาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม ก็ได้มีหลักสูตรการออกแบบเกม (Game Design) และการพัฒนาเกม (Game Development) โดยนักศึกษาสามารถสร้างเกมขึ้นมา โดยใช้ทักษะความรู้ตั้งแต่การออกแบบกราฟฟิก 2 มิติ การออกแบบจำลองกราฟฟิก 3 มิติ การออกแบบตัวละคร (Character Design) การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในเกม (Level Design) ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมเกม (Game Programming) บนแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พีซี, สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ VR โดยมีเกมมากกว่า 4 เกมปรากฏขึ้นบนสโตร์ให้คนทั่วโลกได้เล่นทั้งเกมบนอุปกรณ์พกพา และ VR จากทักษะความรู้จากการสร้างเกม ไปเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือนักออกแบบ (Interior Design) ตกแต่งภายใน หรือนักออกแบบเว็บไซต์ได้

ส่วนงานสร้างสรรค์หรือการเป็นศิลปินดิจิทัล ครีเอทีฟ อาร์ตไดเร็คเตอร์ ที่กระจายตัวตามเอเยนซี่โฆษณา หรือการสร้างวิชวลเอฟเฟกต์ในบริษัทภาพยนตร์ จึงมีแนวคิดจากประโยคของการออกแบบหลักสูตรที่ว่า "หนึ่งรายวิชาหนึ่งอาชีพ" หรือ "1 module 1 อาชีพ" เช่น สนใจการออกแบบวิชวลเอฟเฟกต์ก็จะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมวิชวลเอฟเฟกท์ภาพยนตร์ หากสนใจการออกแบบตัวละคร illustration ในรูปแบบ มังงะ (Manga) หรือการ์ตูนสไตล์ญี่ปุ่นก็จะได้พบตัวจริงที่มีเทคนิคหลากหลาย หากคนใจการทำโปรดักชั่น และครีเอทีฟอาร์ต ไปจนถึงการออกแบบเสียงดนตรี (Sound Design) ก็จะมีอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในด้านเหล่านี้มาสอน

ในแต่ละชั้นปีจะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ซึ่งสาขานี้จะเจาะจงไปที่กลุ่มของบริษัทเอเยนซี่ ที่ต้องการ Multi Skills Person ที่ครบ นั่นคือ เด็กที่สำเร็จการศึกษา 1 คนสามารถคิดเนื้อหา คิด Key Message ถ่ายภาพ ทำโปรดักชั่น และวาง Marketing Plan ได้สำหรับแคมเปญโฆษณา หรืองานสร้างสรรค์หนึ่งชิ้นงานได้ทันทีโดยไม่ต้องสอนงาน

ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education คือเน้นที่การสร้างชิ้นงานเพื่อวัดผลการแก้ปัญหา ความสร้างสรรค์ การเป็นผู้ประกอบการ หรือการรับโจทย์จากอุตสาหกรรมจริงมาแก้ไข ในหลายๆ วิชาเน้นการนำเสนอการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Blended Learning การเรียนรู้ที่ผสมผสานสื่อ และกิจกรรมที่หลากหลายให้เกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหา และแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยการค้นหาความรู้ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์คอยดูแลสนับสนุนมากกว่าจับมือสอน

คณบดีวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี (ANT) กล่าวว่าอาชีพที่ผลิตออกไปสู่ตลาดในปัจจุบัน และอนาคตคือนักออกแบบ และนักพัฒนาเกม นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 2 มิติ และ 3 มิติ นักกีฬา eSport นักพัฒนาโปรแกรม และแอพพลิเคชั่นมือถือ นักการตลาดดิจิทัลในวงการโฆษณา และอาร์ตไดเรกเตอร์ ครีเอทีฟ รายการดิจิทัล และวงการภาพยนตร์ ศิลปินด้านดิจิทัลอาร์ต แคสเตอร์ อาชีพนักพากย์ที่กำลังได้รับความนิยมในโลกดิจิทัล ศิลปิน และนักออกแบบพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล

"ต้องยอมรับว่าคนที่เล่นเกมจะสามารถเรียนรู้ในสาขาที่มีความเกี่ยวเนืิ่องกับสิ่งที่เขาสนใจได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อน และอะไรก็ตามถ้าได้เรียนในสิ่งที่ชอบมักจะทำได้ดีและเมื่อชอบและทำได้ดีจะสามารถพัฒนาไปเป็นอาชีพที่ดีได้ และยุคนี้คนชอบเล่นเกม จะสามารถพัฒนาไปเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ม่ีค่าตอบแทนที่ดีได้" ผศ.ดร.วรสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย


เรื่องโดย หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend