จัดการด่วน ! รถตู้แม่กำปอง ยัดคนเกิน 13 ที่นั่ง ฝรั่งงง ขนส่งไทยสุดอันตราย (ชมคลิป)

รถตู้โดยสารสาธารณะน้ำพุร้อนสันกำแพง แม่กำปอง สุดอันตราย ยัดผู้โดยสารเกิน 13 ที่นั่ง ไร้เจ้าหน้าที่ขนส่งคุมเข้ม หวั่นเกิดอุบัติเหตุเสียภาพลักษณะการท่องเที่ยว กระทบเศรษฐกิจฐานราก

29 พ.ย.2561 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสภาพอากาศกลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่ค่อนข้างหนาวเย็น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อน สูดอากาศบริสุทธิ์ และจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก หนึ่งในจุดหมายปลายทางคือชุมชนแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนแห่งแรกๆของประเทศไทย ที่ริเริ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จนประสบความสำเร็จและเป็นที่นิยม กลุ่มนักท่องเที่ยวมีทั้งที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว และจำนวนไม่น้อยเดินทางด้วยรถตู้โดยสารสาธารณะน้ำพุร้อนสันกำแพง แม่กำปอง ที่จอดรับผู้โดยสารบริเวณตลาดวโรรส หรือกาดหลวง

ล่าสุดปรากฎคลิปจากนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่ง เผยพฤติกรรมของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารคันนี้ที่เอาเปรียบ และไม่คำนึงถึงความปลอดภัย โดยมีการรับผู้โดยสารเกิน 13 ที่นั่งตามที่กฎหมายกำหนด จากคลิปจะเห็นได้ว่ามีการเสริมเก้าอี้พับบริเวณทางเดินในห้องผู้โดยสารอีก 2 ที่นั่ง ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมเดินด้วยต้องนั่งอยู่ในลักษณะแออัดยัดเยียด ระหว่างทางบางช่วงมีลักษณะลงจากเขาคดโค้งและชัน หวั่นเกิดอุบัติเหตุ ไม่มีทางออกฉุกเฉิน

นักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่ร่วมเดินทางมาในรถตู้โดยสารดังกล่าว บอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ขนส่ง จ.เชียงใหม่ ปล่อยปละละเลยได้อย่างไร หากเกิดอุบัติเหตุจะกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ซึ่งภาครัฐกำลังเน้นความปลอดภัย เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวต่างชาติให้กลับคืนมา ซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้เริ่มมีนักเที่ยวกลับมาเที่ยวแล้ว ชาวบ้านเริ่มจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกครั้ง ไม่อยากให้เกิดเหตุร้าย ต้องเร่งป้องกัน จึงอยากวอนขอให้หน่วยงานที่ข้อง เร่งเข้าไปตรวจสอบระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการท่องเที่ยว ที่กำลังทำเงินสะพัดในเศรษฐกิจฐานรากในช่วงฤดูกาลนี้

ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 เม.ย.2560 ได้เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะ ตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ.2560 มีสาระสำคัญกำหนดการจัดที่นั่งในรถ ให้รถตู้โดยสารสาธารณะที่จดทะเบียนใหม่ให้จัดวางที่นั่งได้ไม่เกิน 13 ที่นั่ง โดยแถวหลังสุดต้องมีช่องทางเดิน ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้โดยสารใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านท้ายและเปิดออกจากตัวรถในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเกิดอุบัติเหตุ และต้องเขียนทางออกฉุกเฉินด้านท้ายของรถ รถตู้ที่จดทะเบียนไว้ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ที่มีผู้โดยสารเกิน 13 ที่นั่ง ให้จัดการแก้ไขให้มีที่นั่งได้ไม่เกิน 13 ที่นั่งเช่นเดียวกัน ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

นอกจากนี้ในราชกิจจานุเบกษายังได้เผยแพร่ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ.2560 อย่างไรก็ตาม หากผู้โดยสารพบว่า รถตู้ที่จะโดยสารไปด้วยนั่งเกิน 13 ที่นั่ง สามารถร้องเรียนไปยังกรมการขนส่งทางบกได้ทุกช่องทางด้วยเช่นกัน

จัดการด่วน ! รถตู้แม่กำปอง ยัดคนเกิน 13 ที่นั่ง ฝรั่งงง ขนส่งไทยสุดอันตราย  (ชมคลิป)

จัดการด่วน ! รถตู้แม่กำปอง ยัดคนเกิน 13 ที่นั่ง ฝรั่งงง ขนส่งไทยสุดอันตราย  (ชมคลิป)

จัดการด่วน ! รถตู้แม่กำปอง ยัดคนเกิน 13 ที่นั่ง ฝรั่งงง ขนส่งไทยสุดอันตราย  (ชมคลิป)

จัดการด่วน ! รถตู้แม่กำปอง ยัดคนเกิน 13 ที่นั่ง ฝรั่งงง ขนส่งไทยสุดอันตราย  (ชมคลิป)