"ราชกิจจาฯ"แพร่ประกาศกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2561) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามรายละเอียดดังนี้