นายทุนยอมถอยรื้อรีสอร์ทรุกป่าอช.ทุ่งแสลงหลวง

กรมอุทยานแห่งชาติฯ บังคับใช้กฎหมายมาตรา 22 อย่างเฉียบขาด นายทุนยอมสยบ ยินยอมรื้อถอนเอง คฤหาสน์หรูบ้านทรงไทย และบ้านพักบริวารอีก 2 หลัง ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก

วันที่ 28 พฤศจิกายน นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11(พิษณุโลก) นายประชา ตั้งจิตธรรม ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ      นายทักษิณ มงคลคมรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จ.พิษณุโลก ได้เข้าตรวจสอบและควบคุมการรื้อถอน ของ นายประยูร รัตนวัน นางบุญยัง รัตนวัน เจ้าของคฤหาสน์หรูบ้านทรงไทย และบ้านพักบริวารอีก 2 หลัง ที่คณะเจ้าที่ ได้ตรวจยึดจับกุม ดำเนินคดี ในข้อหายึดถือ ครองครอง ในพื้นทีอุทยานแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านแยง อ.นครไทย ดำเนินคดี ตามปจว. ข้อ 5  คดีอาญาที่ 32/2560  ยึดทรัพย์ที่13/2560  เวลา 16.00 น  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม  2560


นายทุนยอมถอยรื้อรีสอร์ทรุกป่าอช.ทุ่งแสลงหลวง
ซึ่งต่อมาอัยการจังหวัดพิษณุโลก ได้มีหนังสือที่อส.0042(พล)/5036 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 แจ้งว่าได้ทำการสั่งฟ้อง นายประยูร รัตนวัน และนางบุญยัง รัตนวัน แล้ว คณะเจ้าหน้าที่ จึงได้ออกประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 22 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ให้นายประยูร รัตนวัน และนางบุญยัง รัตนวัน ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นคฤหาสน์หรู บ้านทรงไทย และบ้านพักบริวารอีก 2 หลัง ออกไปให้พ้นในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อ.นครไทยจ.พิษณุโลก ภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2561 มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ จะทำการรื้อถอนโดยจะต้องเสียค่ารื้อถอนและเงินเพิ่ม 25 %ให้กับทางราชการอีก5 หมื่นบาท


ปรากฎว่านายประยูรฯและนางบุญยังฯได้ยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง คฤหาสน์หรูบ้านทรงไทย และบ้านพักบริวาร อีก 2 หลัง ด้วยตนเอง การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถึงแม้คดีอาญายังไม่ถึงที่สุดก็ตาม  ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ พลเอกสรุศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินคดี   นายทุนบุกรุกป่าอย่างเคร่งครัด ดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตามคำสั่งคสช.ที่ 66/2557  ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2557

นายทุนยอมถอยรื้อรีสอร์ทรุกป่าอช.ทุ่งแสลงหลวง

นายทุนยอมถอยรื้อรีสอร์ทรุกป่าอช.ทุ่งแสลงหลวง

นายทุนยอมถอยรื้อรีสอร์ทรุกป่าอช.ทุ่งแสลงหลวง

นายทุนยอมถอยรื้อรีสอร์ทรุกป่าอช.ทุ่งแสลงหลวง

นายทุนยอมถอยรื้อรีสอร์ทรุกป่าอช.ทุ่งแสลงหลวง