จำคุก 70 ปี อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โกงเงินอาหารกลางวันเด็ก ด้าน ปปท.จับมือ ป.ป.ช.ภาค 9 พร้อมผู้รับเหมารายใหม่ หวังดันสนามกีฬานราฯให้แล้วเสร็จ ย้ำอุดรูรั่วทุจริต Mega Project ต่อเนื่อง


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 พ.ย.2561 ที่ห้องโสภาพิศัย 1 โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9 หรือ ป.ป.ช.ภาค 9 เป็นประธานในการสัมมนาปัญหาสนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสกับแนวทางการป้องกัน โดยมีว่าที่ร้อยโทวีรศักดิ์ หนวิชิต ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.นราธิวาส นายภูธเรศ คงเอียด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 จ.สงขลา พ.ต.อ.กษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ภาค 9 หรือ ปปท.เขต 9 รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม


โดยการสัมมนาในเชิงถกร่วมครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงบวกระหว่างหน่วยงานและภาคประชาชน ซึ่งเป็นไปตามโครงการพัฒนามาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันและยับยั้งการทุจริตโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Project) ซึ่งที่ประชุมได้หยิบยกปัญหาสนามกีฬา จ.นราธิวาส เป็นเคสตัวอย่าง เนื่องจากผู้รับเหมาทิ้งงานก่อสร้าง จนทำให้สนามกีฬา จ.นราธิวาสสร้างไม่แล้วเสร็จ ค้างเติ่งกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง ทั้งนี้จากข้อมูลของ ปปท.และ ป.ป.ช.ภาค 9 พบว่าจากการที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างสนามกีฬา 7 แห่ง 7 จังหวัด และ 1 ในนั้นคือนราธิวาส วงเงินรวม 22,407 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (2554-2559) โดยได้ทำ MOU กับกรมทางหลวง ทั้งๆที่กรมทางหลวงไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสนามกีฬาแต่อย่างใด โดยกรมทางหลวงได้มอบหมายให้ศูนย์สร้างทางลำปางดำเนินการก่อสร้าง แต่บุคลากรไม่เพียงพอ ทำให้งานก่อสร้างใน 5 จังหวัด (รวมทั้งนราธิวาส) ล่าช้าไม่เสร็จตามกำหนด


ทางด้านนายสนั่น ผช.เลขาฯ ป.ป.ช.ภาค 9 กล่าวว่า สนามกีฬา จ.นราธิวาส เป็น Mega Project ขนาดใหญ่ โครงการลงทุนยิ่งมีขนาดใหญ่ ความเสี่ยงที่จะมีการทุจริตยิ่งมีมาก เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องมีจำนวนมากและวิธีดำเนินการที่ซับซ้อน การดำเนินโครงการยาวนาน การตรวจสอบจึงทำได้ยาก จำนวนเงินทุจริตสูงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็มีมากเช่นกัน ต่อจากนี้ไปต้องเข้มในเรื่องนี้ให้มากขึ้นเพื่ออุดรูรั่วของการทุจริตโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในส่วนของสนามกีฬา จ.นราธิวาสนั้น ได้รับจัดสรรงบฯจำนวน 385 ล้านบาท หน่วยทหารพัฒนาดำเนินการไปแล้ว 204 ล้านบาท ทั้งการก่อสร้างอาคารที่พักและอัฒจันทร์ ลู่วิ่งและปรับถมดิน อีกทั้งศูนย์สร้างทางลำปางให้ผู้รับเหมารายหนึ่งดำเนินการก่อนที่จะถูกทิ้งงาน และต่อมาบริษัทไทยพารากอน คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ MOU กับศูนย์สร้างทาง เพื่อที่จะนำงบที่ถูกปรับลดลงเหลือ 177 ล้านบาทไปดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จสิ้น แต่จนถึงขณะนี้ยังคงติดขัดเรื่องการขออนุมัติโครงสร้างเดิมเพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จสมบูรณ์


ส่วนนายภุชงค์ ขนานสุข ฝ่ายแก้ไขปัญหาของ บ.ไทยพารากอน คอนสตรัคชั่น จำกัด กล่าวว่า ตอนนี้ต้องหาวิธีว่าจะต้องทำอย่างไรให้งานเดินหน้าไปได้ เพื่อทำให้เสร็จโดยไทยพารากอนจะได้ไม่โดนแบ็คลิสต์ ส่วนปัญหาการทุจริตที่แล้วมาว่ากันไปตามขั้นตอน


นอกจากนี้จากกรณีนายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 9 (ป.ป.ช.) ได้แถลงผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช.3 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วยสำนักงาน ป.ป.ช.ยะลา สำนักงาน ป.ป.ช.ปัตตานี และสำนักงาน ป.ป.ช.นราธิวาส สำหรับผลพิจารณาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 ได้พิพากษาคดีที่ ป.ป.ช.ส่งให้พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องโดยมีคำพิพากษาแล้ว 1 คดี


ทั้งนี้คดีหมายเลขดำที่ อท.29/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อท.33/2561 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 กรณีนายเฉลิม พละสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะรือโบตก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีอำนาจหน้าที่อนุมัติการเบิกจ่ายและควบคุมกำกับการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง จำเลยใช้โอกาสที่ตนมีหน้าที่ดังกล่าวทำบันทึกขอยืมเงินประเภทเงินอุดหนุนอื่น และประเภทเงินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านมะรือโบตก โดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการยืมเงินว่าจะนำไปใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมใดของโรงเรียน ซึ่งขัดต่อระเบียบของทางราชการ จำเลยใช้อำนาจโดยมิชอบอนุมัติให้ตนเองยืมเงินดังกล่าว เมื่อจำเลยได้รับเงินที่ยืมไปแล้วได้เบียดบังเอาไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน ไม่ได้นำเงินไปใช้จ่ายในโครงการหรือแผนงานใดของโรงเรียน ทั้งยังไม่ส่งใช้เงินยืมรายเก่าตามกำหนดเวลา


สำหรับคำพิพากษาของศาลระบุว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 (เดิม) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 14 กระทง เป็นจำคุก 70 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 35 ปี ที่จำเลยขอให้รอการลงโทษโดยอ้างว่าได้นำเงินที่ยืมไปใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนบ้านมะรือโบตกหลายกิจกรรม และบางส่วนนำไปใช้ปรับปรุงห้องพักครูเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ รวมทั้งจำเลยได้จ่ายเงินคืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยแล้วนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เงินยืมว่าจำเลยนำไปใช้ในกิจกรรมใดของโรงเรียนตามที่กล่าวอ้าง


ซึ่งหากจำเลยนำไปใช้ในกิจกรรมดังกล่าวจริง จำเลยย่อมสามารถแสดงหลักฐานการใช้เงินยืมดังกล่าวได้โดยไม่ยาก การกระทำของจำเลยกระทบต่อระเบียบแบบแผนการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินอันเป็นการกระทำที่ร้ายแรง แม้จำเลยจะชดใช้คืนเงินยืมพร้อมดอกเบี้ยแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นภายหลังจากมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและเป็นเรื่องทางแพ่งเท่านั้น กรณีนี้จึงไม่มีเหตุที่จะรอการลงโทษข้อหาอื่น นอกจากนี้ให้ยกคดีข้างต้นยังไม่ถือเป็นที่สุด และยังอยู่ภายใต้สิทธิการอุทธรณ์ ซึ่งการพิจารณาวินิจฉัยของศาลสูงตามลำดับ จำเลยยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด