ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

งานกาชาดปีนี้ ระดับเสียงลดลง

985 5
งานกาชาดปีนี้ ระดับเสียงลดลง

กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจวัดเสียงงานกาชาด 3 วันที่ผ่านมา มีระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 60.0 100.5 เดซิเบลเอ ได้ดำเนินการแจกใบเตือนรวม 31 ร้าน ภาพรวม ผลการตรวจวัดระดับเสียงร้านค้ามีค่าลดลง และได้รับความร่วมมือจากร้านค้าเป็นอย่างดี

นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ประธานคณะกรรมการควบคุมเสียงงานกาชาด ประจำปี 2561 เปิดเผยว่า การควบคุมเสียงจากร้านค้าภายในงานกาชาด เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมงานและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ดำเนินการโดยคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียง โดยในปี ๒๕๖๑  มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการ ได้แก่ สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คพ. และผู้จำหน่ายเครื่องวัดเสียง ซึ่งในปีก่อนๆเรากำหนดระดับเสียงไม่เกิน 82 เดซิเบลเอ แต่ปีนี้มีเกณฑ์ระดับเสียงเข้มข้นขึ้น  ที่ไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน และโรงแรมที่พักต่างๆ 

นายประลอง กล่าวว่า ร้านค้าภายในงาน ต้องทำการขออนุญาตการใช้เครื่องขยายเสียง ต่อกองอำนวยการจัดงานกาชาด และกรอกแบบการขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงพร้อมทั้งทำแบบแปลนระบุตำแหน่งที่ติดตั้ง ของเครื่องขยายเสียงโดยห้ามตั้งลำโพงออกนอกพื้นที่ร้าน คณะกรรมการฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดระดับเสียงและตรวจสอบเครื่องขยายเสียงของร้านค้า พร้อมดำเนินการช่วยปรับการติดตั้งลำโพงและตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกินค่าระดับเสียงซึ่งคณะกรรมการฯ ได้กำหนดไว้ ( 80 เดซิเบลเอ)  ร้านค้าใดใช้เครื่องขยายเสียงและมีระดับเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการเตือน โดยจะมีทั้งเตือนด้วยวาจาและเป็นเอกสารใบแจ้งเตือน หากร้านค้าใดเมื่อได้รับใบแจ้งเตือนครั้งที่ 3 จะถูกปิดคำสั่งห้ามใช้เครื่องขยายเสียง   1 คืน รวมทั้งร้านค้าที่ได้รับใบแจ้งเตือนเกิน 3 ครั้ง จะมีหนังสือเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหรือร้านค้ามาพบที่กองอำนวยการจัดงานกาชาด เพื่อแจ้งรับทราบผลการตรวจวัด และจะถูกสั่งยกเลิกการใช้เครื่องขยายเสียง 

นายประลอง กล่าวว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงจากบริเวณด้านหน้าร้านค้าต่างๆ ในปีนี้ ที่มีการใช้เครื่องขยายเสียงโดยวัดห่างจากลำโพง 1 เมตร จำนวน 76 ร้าน ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 60.0 100.5 เดซิเบลเอ ซึ่งคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงฯ  ได้ดำเนินการแจกใบเตือนรวม 31 ร้าน  โดยมีร้านที่ได้รับใบเตือนครั้งที่ 1 รวมทั้งสิ้น 26 ร้าน การแจกใบเตือนครั้งที่ 2 รวมทั้งสิ้น  5 ร้าน  อย่างไรก็ตาม  ภาพรวมของการจัดงานในปี 2561  ผลการตรวจวัดระดับเสียงร้านค้ามีค่าลดลง และได้รับความร่วมมือจากร้านค้าเป็นอย่างดี มีจำนวนร้านค้าที่ใช้เครื่องขยายเสียงจำนวนน้อยลง แต่ลักษณะกิจกรรม และพื้นที่อาจมีข้อจำกัดในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมพร้อมกันในแต่ละร้าน ซึ่งได้มีการหารือระหว่างร้านในการเลื่อมกิจกรรมในแต่ละวัน และระดับเสียงในบริเวณพื้นที่จัดงาน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์