บสส.8 ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาคครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8 เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการดำเนินงานของ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ในโอกาสศึกษาดูงานส่วนภูมิภาคครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้มีนายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 นายกวี ประสมพล หัวหน้าวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน มร.เวิร์น อันสเวิร์ธ นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ


บสส.8 ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาคครั้งที่ 2


จากนั้น เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการดำเนินงานของสื่อมวลชนแขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีนายสมจินต์ รัตนภัก รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยว แขวงบ่อแก้ว และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ 

บสส.8 ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาคครั้งที่ 2

     วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร นำคณะผู้เข้ารับการอบรมฯ เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการดำเนินงานของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ มี นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวรุจิรา โสภาศรี หัวหน้าฝ่ายข่าวการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ 

บสส.8 ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาคครั้งที่ 2


25 พฤศจิกายน 2561 นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการหลักสูตร นำคณะผู้เข้ารับการอบรม  เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม่ มีนางสาวจันจิรา ขันติภาพ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับ

บสส.8 ศึกษาดูงานส่วนภูมิภาคครั้งที่ 2


จากนั้นเข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ มีนางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ