กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ให้กำลังใจ "น้องแนท"

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ให้กำลังใจพนักงานโรงแรม ที่ถูกทำร้ายร่างกายหลังเข้าเตือนลูกค้าห้ามสูบบุหรี่ในโรงแรม พร้อมเผย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ให้อำนาจเจ้าของสถานที่สามารถแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในห้องอาหารของโรงแรม ซึ่งกฎหมายกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ หากผู้ใดฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2561) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีที่มีเหตุการณ์ตบหน้าพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายหลังจากที่พนักงานคนดังกล่าวเข้าไปเตือนไม่ให้สูบบุหรี่ภายในห้องอาหารของโรงแรม นั้น เบื้องต้นเมื่อวานนี้ (23 พฤศจิกายน 2561) ได้มอบหมายให้ผู้บริหารและทีมนิติกรจากสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจกับพนักงานโรงแรมและผู้บริหารของโรงแรมดังกล่าว พร้อมสอบถามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้ความช่วยเหลือแนะนำต่อไป ซึ่งทางโรงแรมได้มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่อย่างเคร่งครัด


กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ให้กำลังใจ "น้องแนท"


จากกรณีดังกล่าว กรมควบคุมโรคได้ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของประเด็นทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ได้กำหนดให้บริเวณทั้งหมดของสถานที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรืออาหารและเครื่องดื่มที่มีระบบปรับอากาศ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอาคาร ตลอดจนพื้นที่บริเวณโถงพักคอยและทางเดินภายในโรงแรม เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาตรา 42 ประกอบกับมาตรา 67


กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ให้กำลังใจ "น้องแนท"นอกจากนี้ ในมาตรา 46 ยังได้กำหนดให้เจ้าของ หรือผู้รับผิดชอบสถานที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่ในความรับผิดชอบของตนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย และต้องควบคุม ดูแลห้ามปราม หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ด้วย โดยหากเจ้าของหรือผู้รับผิดชอบสถานที่เพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560มาตรา 70 อีกด้วย


กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ให้กำลังใจ "น้องแนท"


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า การที่พนักงานโรงแรมได้เข้าไปเตือนไม่ให้ผู้มาใช้บริการสูบบุหรี่ภายในห้องอาหารหรือภายในโรงแรม ถือเป็นแบบอย่างที่ดีและทำหน้าที่ตามกฎหมาย จึงเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องแล้ว ซึ่งกรมควบคุมโรคต้องขอชื่นชมและให้กำลังใจแก่พนักงานและผู้บริหารของโรงแรมดังกล่าว ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าของสถานที่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ส่วนในทางคดี เนื่องจากเป็นกรณีทำร้ายร่างกาย ผู้เสียหายได้แจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้ว ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหรือกฎหมายที่กรมควบคุมโรครับผิดชอบ กรมควบคุมโรคพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนอย่างเต็มที่ ต่อไป

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ให้กำลังใจ "น้องแนท"