ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คพ. ตรวจสถานประกอบการเมืองพัทยา ระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน ร้อยละ 23

415 4
คพ. ตรวจสถานประกอบการเมืองพัทยา ระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน ร้อยละ 23

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวชาดหายที่มีคุณภาพ และมีความยั่งยืน

โดยในปี 2561 ได้นำร่องในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่โดยรอบ เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเขตควบคุมมลพิษ และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และพื้นที่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จำนวนทั้งสิ้น 103 แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่ระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด สำหรับสถานประกอบการที่ระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน มีเพียง 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23 ทั้งนี้ พบว่าสถานประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาส่วนใหญ่ได้มีการเชื่อมท่อน้ำทิ้ง และน้ำเสีย เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่ซอยวัดหนองใหญ่ และบริเวณนาจอมเทียน (วัดบุญย์กัญจนาราม) ของเมืองพัทยาแล้ว

นายประลอง กล่าวว่า ก่อนการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ คพ. ได้มีการอบรมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 200 คน มีความรู้ความเข้าใจได้ทำในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นหลังจากการอบรม คิดเป็นร้อยละ 81 และสำหรับสถานประกอบการที่ระบายน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน นอกจากเหนือการใช้มาตรการบังคับของกฎหมายแล้ว คพ. ได้จัดทีมนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเชิงลึก เพื่อช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้แหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมด้วยอีกทางหนึ่ง

ปัญหาส่วนใหญ่พบว่า สถานประกอบการมีปัญหาด้านเทคนิคการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ขาดบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการเดินระบบ และมีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นที่ในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับการดำเนินงานก้าวต่อไป คพ. จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ในการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย และบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียบริเวณชายหาด และจะขยายผลการดำเนินงานไปยังพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆ เช่น เกาะสมุย และอ่าวนาง ต่อไป นายประลอง กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์