เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล ความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตํารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการจํานวน 101 ราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ
ทั้งนี้ มีรายชื่อข้าราชการตำรวจที่น่าสนใจ ซึ่งได้รับพระราชทานยศในวระนี้ อาทิ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน, พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7, พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1, พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม จเรตำรวจ (สบ8), พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม และ พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม : โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 254 ราย


โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 101 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 101 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 101 ราย