บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ร่วมกับเครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง แถลงข่าวการยกระดับรถทัวร์ไทยให้ปลอดภัยจาการคุกคามทางเพศ ภายใต้ชื่องาน "บขส. มอบของขวัญปีใหม่ ยกขบวนชวนพนักงานเผือก เพื่อรถทัวร์ปลอดภัยไร้การคุกคามทางเพศ"


พร้อมเปิดตัว "ทีมพนักงานเผือก" จากพนักงาน บขส. ที่ผ่านการฝึกอบรมการสอดส่องป้องกันและแก้ไขปัญหา เมื่อมีผู้โดยสารถูกคุกคามทางเพศ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ หมอชิต (จตุจักร) เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561


เปิดตัว "ทีมพนักงานเผือก"

เปิดตัว "ทีมพนักงานเผือก"

เปิดตัว "ทีมพนักงานเผือก"

เปิดตัว "ทีมพนักงานเผือก"

เปิดตัว "ทีมพนักงานเผือก"

เปิดตัว "ทีมพนักงานเผือก"

เปิดตัว "ทีมพนักงานเผือก"