เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เจ้าหน้าที่ยังคงดับเพลิง เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษบริษัท พี.ซี.ไอ. อุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด ในซอยหาดอมรา ถนนท้ายบ้าน ที่อยู่ 247 ถนนท้ายบ้าน หมู่ 2 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


ซึ่งเป็นบริษัทผลิตกระดาษและส่งออกกระดาษ เนื้อที่กว่า 5 ไร่ โดยใช้เวลาดับเพลิงทั้งคืนจนรุ่งเช้า ขณะที่ไฟยังคงปะทุ และ มีเศษหลังคาตกหล่นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เกรงว่าจะเกิดอันตราย

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น

เหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษ ไฟยังคงปะทุ มีเศษหลังคาตกหล่น