ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสร้างหลังคาอเนกประสงค์เพื่อน้อง จ.สระบุรี

นายชัชวาลย์ เศรษฐบุตร กรรมการผู้จัดการ และนายสันชัย ห้างชัยเจริญ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement-Building Materials) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

พร้อมร่วมกิจกรรม " SFG สร้างหลังคาอเนกประสงค์นี้เพื่อน้อง"  กิจกรรมที่หมุนเวียนไปตามโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่เด็กและชุมชนประจำปี โดยมีนางสาววาสนา แป้งสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี เป็นผู้รับมอบ