ชุดพยัคฆ์ไพรจับด่านเถื่อนเก็บค่าผ่านทางหาดฟรีดอม ภูเก็ต

ชุดพยัคฆ์ไพร ร่วมกับบิ๊กโจ๊ก ตรวจจับด่านเถื่อนเก็บค่าผ่านทางลงเที่ยวหาดฟรีดอม ภูเก็ต เงินสะพัดวันละ 2 แสน ส่งตำรวจดำเนินคดี โดยแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวต้องเสียค่าผ่านด่านวันละไม่ต่ำกว่า 300-500 คน หรือวันละ 200,000 บาท

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ในฐานะหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 14-15 พ.ย.2561 บูรณาการร่วมกับพล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล พร้อมชุดปฎิบัติการจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานปฎิรูปที่ดินภูเก็ต เข้าจับกุมดำเนินคดีกลุ่มบุคคล 2 ราย ที่เข้าไปยึดที่ที่ดินบริเวณหาดฟรีดอมห์บีช ท้องที่ ต.กะรน อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต พฤติการณ์ตั้งด่านเก็บเงินค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รายละ 200 บาท จำนวน 2 ด่าน แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวต้องเสียค่าผ่านด่านวันละไม่ต่ำกว่า 300-500 คน หรือวันละ 200,000 บาท ทั้งๆ ที่พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 


ชุดพยัคฆ์ไพรจับด่านเถื่อนเก็บค่าผ่านทางหาดฟรีดอม ภูเก็ต
ส่วนการตั้งด่านเก็บเงินนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ อีก 1 จุด แต่ผู้นั้นนำเอกสารสิทธิที่ดิน นส.3 ก มาแสดงสิทธิแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบละเอียดแล้วพบที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทั้งแปลง จึงจะดำเนินการขยายผลตรวจสอบ และพบมีการก่อสร้างร้านอาหารเพื่อบริการนักท่องเที่ยว เบื้องต้นมีการนำเอกสาร สปก4-01 มาแสดง คณะเจ้าหน้าที่จะขยายผลตรวจสอบความถูกต้องต่อไป รวมถึงตรวจสอบพบ การบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เบื้องต้นพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการครอบครองพื้นที่หน้าชายหาด


ชุดพยัคฆ์ไพรจับด่านเถื่อนเก็บค่าผ่านทางหาดฟรีดอม ภูเก็ต

ชุดพยัคฆ์ไพรจับด่านเถื่อนเก็บค่าผ่านทางหาดฟรีดอม ภูเก็ต

ชุดพยัคฆ์ไพรจับด่านเถื่อนเก็บค่าผ่านทางหาดฟรีดอม ภูเก็ต

ชุดพยัคฆ์ไพรจับด่านเถื่อนเก็บค่าผ่านทางหาดฟรีดอม ภูเก็ต

ชุดพยัคฆ์ไพรจับด่านเถื่อนเก็บค่าผ่านทางหาดฟรีดอม ภูเก็ต

ชุดพยัคฆ์ไพรจับด่านเถื่อนเก็บค่าผ่านทางหาดฟรีดอม ภูเก็ต

ชุดพยัคฆ์ไพรจับด่านเถื่อนเก็บค่าผ่านทางหาดฟรีดอม ภูเก็ต