ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ป.ป.ส.พร้อมบูรณาการใช้กัญชาทางการแพทย์

786 24
ป.ป.ส.พร้อมบูรณาการใช้กัญชาทางการแพทย์

เลขาธิการป.ป.ส.ยันคำนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยในการเข้าถึงการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างรอบคอบ และรวดเร็วที่สุด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และภาคีเครือข่าย จัดงานอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "ผ่อนปรนกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์" มุ่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระทบที่อาจตามมาจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการผ่อนปรนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในช่วงเช้ามีการอภิปรายร่วมกันในหัวข้อ "การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์" นำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต นายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง นายแพทย์เมธา อภิวัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา นำเสนอในแง่มุมการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาในการรักษาโรค ทั้งในศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์ทางเลือก 

ส่วนการอภิปรายในหัวข้อ "การผ่อนปรนและแนวทางการควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์" โดยนายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และมีนายแพทย์ โสภณ เมฆธน เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ชี้แจงถึงขั้นตอนและความคืบหน้าของการปรับกฎหมายเพื่อผ่อนปรนการใช้กัญชาในการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย และแนวทางการควบคุมการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ปัจจุบันประเด็นการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นั้น มีความหลากหลาย กระจัดกระจาย ตามสื่อต่างๆ  รวมถึงมีการเรียกร้องให้ "ปลดล็อค"หรือ"ผ่อนปรน"กฎหมายในเรื่องนี้ นำมาสู่การจัดทำร่างแก้ไขกฎหมายกัญชา รวมไปถึงพืชเสพติดชนิดอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ อย. จัดทำโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชน ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ส. ตระหนักถึงความต้องการของผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการอย่างรอบคอบและรวดเร็วที่สุด


เรื่องโดย สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์