(ชมคลิปเต็มด้านล่าง) กรมท่าอากาศยานสั่งคุมเข้มมาตรการป้องกันอันตรายจากการปล่อยโคมลอยหรือโคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยผู้ที่จะปล่อยต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอแห่งท้องที่

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน อัมพวัน วรรณโก ระบุ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือเทศกาลยี่เป็ง ซึ่งจะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ กรมท่าอากาศยานได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ระมัดระวังในการปล่อยโคมลอย โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในช่วงเทศกาลดังกล่าว โดยวัสดุที่ใช้ทำโคมลอยและโคมควัน ต้องทำจากวัสดุธรรมชาติเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร และผู้ที่จะปล่อยต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขต หรือนายอำเภอแห่งท้องที่ โดยแจ้งข้อมูลรายละเอียดให้ท่าอากาศยานหรือศูนย์ควบคุมการบินในพื้นที่รับทราบ เพื่อความปลอดภัยด้านการบิน

(คลิปข่าว) ลอยกระทง...คุมเข้มปล่อย "โคมลอย-โคมควัน"

(คลิปข่าว) ลอยกระทง...คุมเข้มปล่อย "โคมลอย-โคมควัน"

(คลิปข่าว) ลอยกระทง...คุมเข้มปล่อย "โคมลอย-โคมควัน"