ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผลไม้ ขนมหวาน เครื่องดื่ม ร่วมพิธีพบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปีอย่างคึกคักก่อนจะมีการแสดงมหรสพของวงหมอลำชื่อดังในช่วงค่ำคืน

วันที่ 14 พ.ย.2561 ที่ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจำนวนมาก ณ มณฑลพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย

นักศึกษา-บุคลากร มข. บวงสรวง"เจ้าพ่อมอดินแดง"คึกคัก

โดย รศ.ดร.เพียรศักดิ์  ได้เปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง และปักธูปที่กระถางธูปหน้าโต๊ะเครื่องบวงสรวง พราหมณ์นำบูชาเทพยดา อัญเชิญเทวดา นำบูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ถวายเครื่องบวงสรวงที่บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งผู้ศรัทธานำมาถวาย  

จากนั้นได้โปรยข้าวตอกดอกไม้ ลั่นฆ้องชัย 3 ลา คณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ปักธูปที่กระถางธูปบูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง จากนั้นได้มี การรำบวงสรวง โดย นักศึกษาแขนงวิชา นาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง และบรรเลงดนตรีไทย โดย แขนงวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ จบรำบวงสรวง ได้มีการลั่นฆ้องชัย 3 ลา ดนตรีปี่พาทย์บรรเลงลาเครื่องบวงสรวง พราหมณ์เชิญเทพเทวากลับ และกล่าวคำลาเครื่องบวงสรวง ให้ผู้นำของบวงสรวงแจกจ่ายและนำกลับไปรับประทานเพื่อเป็นสิริมงคล

นักศึกษา-บุคลากร มข. บวงสรวง"เจ้าพ่อมอดินแดง"คึกคัก

หลังจากพิธีบวงสรวงแล้ว ในช่วงกลางวัน มีกิจกรรมหลากหลาย ตั้งแต่เวลา 10.00 16.00 น.  มีการประกวดหมอลำประชันกลอน ในช่วง 16.00 17.00 น. จะมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  4  ชนิดกีฬา  และในช่วงค่ำได้มีการแสดงสมโภช เจ้าพ่อมอดินแดง พิธีเปิดกิจกรรมการแสดงมหรสพสมโภช เจ้าพ่อมอดินแดง ที่เวทีใหญ่ โดยมีการรำถวายมือ จากคณะหมอลำใจเกินร้อย  บอย ศิริชัย และรำถวายมือจากคณะลิเกวัชรินทร์ก้องฟ้าเมืองย่าโม

นักศึกษา-บุคลากร มข. บวงสรวง"เจ้าพ่อมอดินแดง"คึกคัก

รศ.รศ.ดร.เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มข.  ประธานในพิธี  ได้กล่าวว่า  เจ้าพ่อมอดินแดงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นนับถือ การจัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดงในทุก ๆ ปีก็เหมือนเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านที่ปกปักรักษาที่พวกเราทุกคนพอจะทำได้ ในปีนี้มีการบูรณะตัวศาลเจ้าพ่อด้วย วางระบบไฟใหม่ ทาสีบูรณะในตัวของอาคาร  ซึ่งเป็นเพียงเฟสแรกเท่านั้น หลังจากที่จัดพิธีบวงสรวงเสร็จแล้วจะมีการบูรณะด้านภูมิทัศน์รอบๆศาลเจ้าพ่อซึ่งจะเป็นเฟสสองต่อไป    

นักศึกษา-บุคลากร มข. บวงสรวง"เจ้าพ่อมอดินแดง"คึกคัก

ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงตั้งอยู่ฝั่งขวามือ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ประตูมอดินแดง) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นศาลาธรรมสถานที่มีลักษณะเป็นอาคารทรงจัตุรมุขล้อมรอบด้วยระเบียงทั้ง 4 ด้าน กลางห้องโถงเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธปฏิมาปางมารวิชัย ซึ่งพระครูสุธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ได้ถวายพระนามว่า พระพุทธปัญญาเมตตาธรรม เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ ตามจิตปรารถนาแห่งองค์ท่าน ทั้งยังถือเป็นสัญลักษณาการโดยปริยายว่า เจ้าพ่อมอดินแดง คือ องค์เทพในบุญเขตนี นอกจากนี้ยังมุ่งหมายให้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญเกื้อหนุนการเจริญธานุสติ และเทวตานุสติ อันจะยังผลสัมฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาทแก่ประชากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ปิติสุขอยู่ในวิถีที่อุดมด้วยสามัคคีธรรมสืบไป

นักศึกษา-บุคลากร มข. บวงสรวง"เจ้าพ่อมอดินแดง"คึกคัก

นักศึกษา-บุคลากร มข. บวงสรวง"เจ้าพ่อมอดินแดง"คึกคัก