สนามบินเชียงใหม่ยกเลิก 60 เที่ยวบิน ลดความเสี่ยงช่วงปล่อยโคมยี่เป็ง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดแผนรับมือประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย.61 แจ้งยกเลิก 60 เที่ยวบิน-เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน 88 เที่ยวบิน พร้อมประสานรัฐ-เอกชนขอให้ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการเพิ่มการตรวจภายในสนามบินเท่าตัวหากมีโคมตกลงในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศ


เรืออากาศโทธนันท์ รัฐประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงเทศกาลยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ว่า ขณะนี้มีเที่ยวบินแจ้งยกเลิก 60 เที่ยวบิน โดยแบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศจำนวน 44 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 16 เที่ยวบิน ส่วนเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน จำนวน 88 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 69 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 19 เที่ยวบิน โดยเชื่อว่าไม่กระทบต่อการใช้บริการของประชาชน


พร้อมกันนี้ ได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์ปรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยที่เหมาะสมในช่วงประเพณียี่เป็ง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการจัดทำและการปล่อยโคมควันโคมลอยอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง ห้ามปล่อยโคมลอยโคมควันในเขตพื้นที่ความปลอดภัยในการเดินอากาศ


สำหรับในช่วงที่มีการปล่อยโคมลอย และโคมไฟในวันเวลาที่ทางจังหวัดเชียงใหม่กำหนดไว้คือ วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 สามารถปล่อยโคมลอย และโคมไฟระหว่างเวลา 19.00-01.00 น.ส่วนโคมควันสามารถปล่อยได้ในวันที่ 22 พฤศจิกายน2561ระหว่างเวลา 10.00-12.00น. โดยทางท่าอากาศยานเชียงใหม่จะเพิ่มรอบความถี่ในการตรวจทางวิ่งทางขับจากเดิมวันละ 4 ครั้งเป็น 10 ครั้ง


เรืออากาศโทธนันท์ กล่าวอีกว่า ยังจะเพิ่มรอบการตรวจลานจอดอากาศยานจากเดิมวันละ6ครั้งเป็น10ครั้งเพื่อตรวจเก็บซากโคมที่อาจถูกกระแสลมพัดมาตกในพื้นที่เขตการบินพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเก็บโคมลอยและโคมควันโดยพร้อมออกไปเก็บซากโคมลอยได้ทันทีหากได้รับแจ้งจากหอบังคับการบินหรือจากนักบิน โดย ปีที่ 2560 พบว่าสถิติโคมลอยที่พัดเข้ามาตกในเขตการบิน มีจำนวนลดลงเหลือเพียง 108 ลูก