วันที่ 13 พ.ย. 61 - ชายหาดเมืองพัทยาถือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของเมืองพัทยาต่อการดึงดูดนัก ท่อง เที่ยวจากทั่วทุกสารทิศทั่วโลกให้เดินทางเข้ามาพักผ่อนปีละนับสิบล้านคน แต่ด้วยปัญหาที่มีนัยยะของการ ศึกษาที่พบว่ามีการกัดเซาะชายหาดอย่างรุนแรงและหากปล่อยทิ้งไว้ก็อาจทำให้ชายหาดเมืองพัทยาสูญหาย ไปในระยะเวลา 10-15 ปี กระทั่งกรมเจ้าท่าได้เป็นเจ้าภาพสำคัญในการมอบหมายให้สถาบันวิจัยทางน้ำจุฬางกรณ์มหาวิทยาลัยมาสำรวจและศึกษาออกแบบการเสริมทรายชายหาดให้กลับมามีความสวยงามอีกครั้ง


ก่อนจะมีการว่าจ้าง บ.มารีนคอนสตรัคชั่น เข้ามาดำเนินการเสริมทรายตลอดระยะความยาวของแนวชายหาด 2.8 กม.จากจำนวนทรายที่สูบมาจากกลางทะเลจำนวนกว่า 4 แสนลบ.ม. ในงบประมาณกว่า 429  ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเสริมทรายให้มีความกว้างออกไปในทะเลในระยะ 35 เมตรและจะแล้วเสร็จภายในช่วงปลายปี 2561 นี้

กรมเจ้าท่าทุ่มงบ 429 ล้าน เสริมทรายชายหาดพัทยา

มีรายงานว่าจากการสำรวจพื้นที่ชายหาดพัทยา จ.ชลบุรี พบว่าปัจจุบันโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยามีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80 % ทำให้สภาพชายหาดเมืองพัทยาโดยเฉพาะจากช่วงบริเวณพัทยาเหนือถึงพัทยากลางมีความกว้างของชายหาดและความสวยงามเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่าช่วงบริเวณชายหาดที่มีการขยายออกไปนั้น ในช่วงที่ผ่านมาต้องพบกับปัญหาการไหลบ่าของมวลน้ำจากปัญหามรสุม พายุฝน และการขุดเจาะช่องฟุตปาธเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนสายชายหาดที่ทำให้มีการชะหน้าทรายชายหาดไหลออกสู่ทะเลจนเกิดปัญหาต้องมีการประชุมร่วมระหว่างเมืองพัทยากับกรมเจ้าท่าในการหาวิธีการรับมือและแก้ไข

กรมเจ้าท่าทุ่มงบ 429 ล้าน เสริมทรายชายหาดพัทยา

ขณะที่จากการสำรวจในหลายพื้นที่ยังพบเศษขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และทุ่นลอยกองสุมอยู่ รวมทั้งปัญหาน้ำเสียจากสถานประกอบการบางแห่งที่ปล่อยไหลลงสู่ทะเล ซึ่งแม้เมืองพัทยาจะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงไปเฝ้าระวังและเก็บกวาดในช่วงเช้า แต่ปัญหาเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการสร้างความเสีย หายต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และภูมิทัศน์เป็นอย่างมาก ซึ่งกรณีดังกล่าวในส่วนของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวบางส่วนฝากวอนไปยังเมืองพัทยาในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทำการเฝ้าระวังและช่วยกันดูแลรักษาหน้าตาของพื้นที่แหล่งสำคัญแห่งนี้ให้มีความสะอาด สวยงาม และน่าชื่นชม สมกับงบประมาณที่นำลงไปแก้ไขและพัฒนาอย่างจริงจังด้วย.

กรมเจ้าท่าทุ่มงบ 429 ล้าน เสริมทรายชายหาดพัทยา