กรม สบส.สั่งการทีมวิศวกรฉุกเฉิน เร่งกู้รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังถูกน้ำท่วม

กรม สบส.ระดมทีมวิศวกรฉุกเฉิน เร่งให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือทันทีหากเกิดภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง


นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร ประธานศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสถานพยาบาลและการสนับสนุนภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เร่งสั่งการให้ระดมทีมวิศวกรฉุกเฉินหรือทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Supportive Emergency Response Team : MSERT) จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 จังหวัดราชบุรี และกองวิศวกรรมการแพทย์ ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบความเสียหายโรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน จากการประเมินความเสียหายเบื้องต้นโดยทีมเอ็มเสิร์ท พบความเสียหายหลายจุด ได้แก่ ห้องฉุกเฉิน ห้องเอ็กซเรย์ ห้องเวชระเบียน ถูกน้ำท่วมและมีโคลน ทำให้อุปกรณ์บางส่วนได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะนี้ทีมเอ็มเสิร์ทอยู่ระหว่างการฟื้นฟูทุกระบบที่มีส่วนสำคัญในการบริการของโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ทั้งไฟฟ้า ประปา อาคารสถานที่ และเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมจัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง 

กรม สบส.สั่งการทีมวิศวกรฉุกเฉิน เร่งกู้รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังถูกน้ำท่วม


โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 26561 ได้เข้าแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ 1.ระบบประปา พบมอเตอร์ปั้มชำรุด ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำได้และมีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จะทำการติดตั้งเปลี่ยนปั๊มสำรองใหม่ 2.ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้ทำการล้างและทำความสะอาดบริเวณบ่อ สูบน้ำที่รั่วเข้าระบบในบ่อน้ำทิ้งพร้อมเติมคลอรีนผสม และทดสอบระบบจนสามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ 3.ระบบสูบน้ำบาดาล พบตู้ควบคุมการทำงานถูกน้ำท่วม และมีการปนเปื้อนของน้ำลงในบ่อ เจ้าหน้าที่ได้ทำการยกแผงควบคุมขึ้นที่สูงจากตำแหน่งเดิมและทำการก่อสร้างแท่นปากบ่อใหม่ และ 4.ห้องผ่าตัด พบระบบความดันอากาศในห้องต่ำกว่ามาตรฐาน และมีความชื้นสูง จึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อให้บริษัทที่ดำเนินการสร้างห้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขต่อไป 

กรม สบส.สั่งการทีมวิศวกรฉุกเฉิน เร่งกู้รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังถูกน้ำท่วม


นอกจากนี้ เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติทีมเอ็มเสิร์ทจะเข้าประเมินความเสียหายอีกครั้ง และขอให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 12 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจจะเกิดกับสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือโรงพยาบาลและหน่วยบริการได้อย่างทันท่วงที มีความปลอดภัยและได้รับผลกระทบน้อย

กรม สบส.สั่งการทีมวิศวกรฉุกเฉิน เร่งกู้รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังถูกน้ำท่วม