(คลิปข่าว)ป.ป.ท.ลุยสอบเอาผิดขบวนการ "นักเรียนผีชัยภูมิ"

ป.ป.ท.ส่วนกลาง และป.ป.ท.ภาค 3 ลุยตรวจโรงเรียนชัยภูมิ ที่มีชื่อนักเรียนผีโผล่ ขณะที่ก่อนหน้านี้โรงเรียน ชิงแก้ไขข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนบนเว็บไซต์โรงเรียน ให้ตรงกับข้อมูลบนเว็บไซต์ สพฐ.


นักเรียนผี หรือจำนวนนักเรียนที่มีชื่อซ้ำซ้อน แล้วนำมาเบิกงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ปี 2561 ที่กลุ่มครูในจังหวัดชัยภูมิ ร้องเรียนผู้บริหารโรงเรียน นำรายชื่อนักเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน มาเวียนขอรับงบอุดหนุน จนมีการตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการ พบความเสียหายงบประมาณภาพรวมทั่วประเทศกว่า 1,000 ล้านบาท ขณะที่รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออกมายอมรับว่า มี 18 หน่วยงานที่รับผิดชอยการศึกษาอนุบาล 1 - ม.6 โดยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 มีจำนวนนักเรียนรวมทุกสังกัดทั่วประเทศ 12,696,907 คน ผลการตรวจสอบพบว่า มีรหัส 13 หลัก ตามบัตรประจำตัวประชาชน ซ้ำซ้อนกัน 118,659 รหัส

ความคืบหน้าล่าสุด วันนี้ (12 พ.ย.) พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)เปิดเผยว่า จากการนำเสนอข่าวของเนชั่นทีวี ประกอบกับการหาข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ท.เห็นว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และการใช้จ่ายงบประมาณ ของข้าราชการที่อยู่ในอำนาจความรับผิดชอบของป.ป.ท. ดังนั้น จึงมอบหมายให้ป.ป.ท.ส่วนกลาง ร่วมกับป.ป.ท.ภาค 3 ลงพื้นที่ อ.คอนสาร และอ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 4 เขต ของจังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนตรงกับข้อมูลในระบบของสพฐ.หรือไม่ มีการทุจริต หรือไม่ โดยให้เร่งสรุปผลการตรวจสอบโดยเร็ว

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั้ง 4 เขต ของจังหวัดชัยภูมิ ที่มีการร้องเรียน ประกอบด้วย สพม.เขต 1, สพม.เขต 2, สพม.เขต 3 และสพม.เขต 30

แหล่งข่าวในจ.ชัยภูมิ เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนที่มีชื่อปรากฎตามข่าว มีการแก้ไขข้อมูลจำนวนเด็กบนเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้ตรงกับข้อมูลบนเว็บไซต์สพฐ. ซึ่งดำเนินการก่อนหน้าที่คณะกรรมการจะลงพื้นที่ตรวจสอบเพียง 1 วัน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ข้อมูลของทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกัน โดยเว็บไซต์ของโรงเรียน จะมีจำนวนเด็กน้อยกว่าเว็บไซต์ของสพฐ. จนเป็นที่สังเกตว่า เป็นการแก้ไขข้อมูลเพื่อตบตาคณะกรรมการหรือไม่