นักเรียนไทยหันมาเรียนภาษาจีนมากขึ้น

สมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทย-จีน พบ ครึ่งปีแรกของ ปี 2561ความต้องการบุคคลากรไทยที่มีทักษะภาษาจีนเพิ่มสูงขึ้น ทำให้iGET เปิดตัว Application รองรับบัณฑิตจบใหม่ ช่วยเพิ่มโอกาสในการหางาน

รองประธานเครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน ฝ่ายบริหารองค์กร หรือ iGET นางจินดา สุขะนินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันนักเรียนไทยเลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยจีนในสาขาที่มีความหลากหลายมากขึ้น ถึงแม้สาขาด้านการสอนและสาขาภาษาจีนยังเป็นสาขาที่ได้รับความนิยม ส่งผลให้ตัวเลขความต้องการบุคลากรขององค์กรชั้นนำที่รับสมัครงานผ่านทางสมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทย-จีนในช่วงครึ่งปีแรกของ ปี 2561 มีจำนวนถึง 1,400 อัตรา ซึ่งเพิ่มขึ้น 15% เนื่องจากปัจจุบัน ผู้ประกอบการจีนเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น


นักเรียนไทยหันมาเรียนภาษาจีนมากขึ้น

นักเรียนไทยหันมาเรียนภาษาจีนมากขึ้นiGET ได้ร่วมงาน OCSC เปิดตัว Application JobsTC ซึ่งเป็น Platform การหาตำแหน่งงานในองค์กรไทย-จีน โดย Application นี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานให้กับบัณฑิตที่จบแล้วและกำลังจะจบ ได้มีโอกาสค้นหาตำแหน่งงานขององค์กรจีนในไทยที่มีแนวโน้มว่าจะเข้ามาลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ


นักเรียนไทยหันมาเรียนภาษาจีนมากขึ้น

นักเรียนไทยหันมาเรียนภาษาจีนมากขึ้น