จ.ชุมพรมีพื้นทีถูกน้ำท่วม 7 อำเภอ จากทั้งหมด 8 อำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำท่าตะเภา เขต อ.ท่าแซะ และ อ.เมืองชุมพร ยังอยู่ในภาวะวิกฤติ เช่นเดียวกับชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองส้ม ตำบลบางลึก ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมสูงอีกอย่างน้อย1-2วัน เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดที่รองรับน้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล ขณะที่วันนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ติดตามจากคุณสุพิชฌาย์ รัตนะ