ร้องรัฐแก้กฎหมายหนุนท่องเที่ยวชุมชน

ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อกระจายรายได้ให้กับชาวบ้าน แต่กลับสวนทางกับพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ทำให้ผู้ประกอบการที่พักรายย่อย ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงกิจการได้ จึงออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาที่กำลังส่งผลกระทบอยู่ในขณะนี้ ไปติดตามเรื่องนี้กลับ คุณนิศานาถ กังวาลวงศ์ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี ศูนย์ข่าวภาคเหนือ