ลิ้มรสเมนูพื้นบ้าน@อภิชาติซีฟู้ดคลองโคน

พาไปรับลมโชยที่ริมคลอง เส้นทางสายคลองโคน จ.สมุทรสงคราม นอกจากจะเป็นเส้นทางสายกะปิแล้ว ก็ยังเป็นเส้นทางสายร้านอาหารด้วย วันนี้ พาไปร้านอภิชาติซีฟู้ดคลองโคน บรรยากาศร้านริมคลองลมพัดโชย แลเห็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน