ทุกข์ที่มากับน้ำท่วม ชุมพรระทม

ชาวบ้าน ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร ซึ่งบ้านเรือนตั้งอยู่ในที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมสูงจนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคา เนื่องจากชั้นล่างเต็มไปด้วยน้ำ ซ้ำร้ายหม้อหุงข้าว และเครื่องครัวต่างๆ ถูกกระแสน้ำพัดหายไปพร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน ต้องคอยรอรับอาหารสำเร็จรูปและน้ำเพื่อยังชีพในยามนี้ จนกว่าวิกฤติจากอุทกภัยในครั้งนี้จะผ่านไป

ทุกข์ที่มากับน้ำท่วม ชุมพรระทม

ทุกข์ที่มากับน้ำท่วม ชุมพรระทม

ทุกข์ที่มากับน้ำท่วม ชุมพรระทม