น้ำท่วมชุมพร อ่วม! คอยน้ำระบายลงสู่ทะเล

สภาพน้ำท่วมบริเวณเขตเทศบาลตำบลท่าแซะ อ.ท่าเซะ จ.ชุมพร ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนต้องใช้รถยกสูง ในการสัญจรไปมาเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อ 2-3 วันที่ที่ผ่านมา


ทำให้น้ำในคลองท่าแซะ และปริมาณน้ำจาก อ.บางสะพานไหลมาสมทบ ไหลทะลักเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชน สูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร เช่นเดียวกับพื้นที่ อ.เมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำ ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างหนักในครั้งนี้เช่นกัน

น้ำท่วมชุมพร อ่วม! คอยน้ำระบายลงสู่ทะเล

น้ำท่วมชุมพร อ่วม! คอยน้ำระบายลงสู่ทะเล

น้ำท่วมชุมพร อ่วม! คอยน้ำระบายลงสู่ทะเล

น้ำท่วมชุมพร อ่วม! คอยน้ำระบายลงสู่ทะเล

น้ำท่วมชุมพร อ่วม! คอยน้ำระบายลงสู่ทะเล

น้ำท่วมชุมพร อ่วม! คอยน้ำระบายลงสู่ทะเล

น้ำท่วมชุมพร อ่วม! คอยน้ำระบายลงสู่ทะเล

น้ำท่วมชุมพร อ่วม! คอยน้ำระบายลงสู่ทะเล

น้ำท่วมชุมพร อ่วม! คอยน้ำระบายลงสู่ทะเล